Sök

Fastetiden Fastetiden 

40 dagars fasta eller karantän

40 dagar av prövning och förberedelse återkommer flera gånger i bibeln. Fastan sammanfaller i år med virusepidemin och isolering av de smittade och det handlar i båda fallen om just 40 dagar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vatikanen följer noggrant spridningen av Coronaviruset och skyddet mot detta är att isolera de sjuka eller dem som kan tänkas sprida smittan och att sätta dem i karantän.

40 dagar

Detta världstrauma med det återkommande ordet för isoleringen karantän, som kommer från franskans ord för siffran 40, sammanfaller med årets fastetid. Även fastan pågår i 40 dagar, på latin quadragesima - den tid som från Askonsdagen leder oss fram till påsken.

Vid Askonsdagens trosundervisning sa påven Franciskus att vi katoliker på sätt och vis imiterar Jesus under fastan - Jesus som tillbringade fyrtio dagar i bön i öknen för att förbereda sig för sitt verk här på jorden. Det handlar om att leva i tystnad och följa Jesus exempel.

Men tystnaden skrämmer oss, särskilt nuförtiden. Vi blir nästan panikslagna när vi har glömt mobilen hemma och gränslöst irriterade om uppkopplingen är långsam. Strömmen av information forsar in i våra liv och vi vill bidra med våra bilder och tankar och hoppas att detta ska uppskattas av våra vänner. Tystanden och stillheten blir nästan omöjlig.

“...försäkra oss om att allt smittsamt som vi bär på läks ut inom oss, för att inte föra över våra ’virus’ på andra”

Vi måste städa en aning bland våra tankar och i våra livsvanor i 40 dagar, som en rening i karantänen, för att försäkra oss om att allt smittsamt som vi bär på läks ut inom oss, för att inte föra över våra ’virus’ på andra.

Rena hjärtat

Påvens råd till oss katoliker i denna fastetid är att främja det han kallar ”hjärtats ekologi” som handlar om att vi ska försöka fokusera på det i livet som verkligen betyder någonting.

Oavsett om vi nu ser karantänens eller fastans 40 dagar som riktmärke kan vi rena oss, för att i det lilla bidra till att göra vår värld bättre. Under tiden vi har framför oss innan påsk kan vi då och då isolera oss lite från omvärldens brus och vårda våra egna smittor, så att vi med rent hjärta i påsktiden kan göra lite gott på jorden.

 

27 februari 2020, 13:36