Sök

Kardinal Ayuso Guixot till höger i bild Kardinal Ayuso Guixot till höger i bild 

Kardinal Ayuso Guixot: Freden föds i kontemplationen av skapelsen

Ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog deltog under tisdagen 28 januari vid en interreligiös ceremoni i Genève. Han underströk vikten av att finna “ett nytt sätt att bebo det gemensamma hemmet” för att uppnå fred och att detta kan förverkligas genom att kontemplera “skapelsens generositet” och dess oändliga visdom.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I sitt fredsbudskap 1 januari 2020 med titeln “Fred som en hoppets resa: dialog, försoning och ekologisk omvändelse” uppmanar påven Franciskus till att återupptäcka fredens själva identitet; en önskan inskriven i människans hjärta”. Men att vår värld, som samtidigt är både mäktig och skör, broderlig och orättvis, sällan solidarisk och oftare övergriper sig, skapar frestelsen av en destruktiv pessimism. Detta underströk kardinal Miguel Ayuso Guixot, ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog då han på tisdag eftermiddag 28 januari talade vid en interreligiös ceremoni i Genève i kyrkan Saint Nicolas de Flüe och som hade anordnats av Heliga Stolens ständiga mission vid FN och andra internationella organisationer tillsammans med Lausannes, Genèves och Freiburgs stift. “Bönens privilegium går, för många av de religioner som representeras här idag, hand i hand med en helig respekt för varje kvinnas och mans värdighet, som är grunden för människans grundläggande rättigheter”. För oss kristna, förklarade han, kommer freden genom Kristus, med Kristus och i Kristus.

Leva i den gemensamma hemmet

Kardinal Ayuso Guixot påminde sedan om det som kyrkans fjärde påve helige Klemens skrev till korintierna: “Vi lämnar fåfänga och onödiga tankar och följer vår traditions ärade och vördnadsvärda norm. Vi ser Fadern och Skaparen av hela universum. Låt oss hålla oss fast vid gåvor och magnifika och sublima fördelar med fred. Vi kontemplerar detta med tanken och ser med själens blick Hans stora vilja! Vi ser hur jämlik Han är mot alla sina skapelser.” Genom att följa helige Klemens I och idag påven Franciskus – avslutade kardinal Ayuso Guixot – är vi kallade att finna “ett nytt sätt att bebo det gemensamma hemmet” för att uppnå fred och att detta kan förverkligas genom att kontemplera “skapelsens generositet” och dess oändliga visdom.

30 januari 2020, 13:44