Sök

Påven viger präster i Peterskyrkan Påven viger präster i Peterskyrkan   Ledare

Ett bidrag om prästcelibat i filial lydnad till påven

Påven emeritus och prefekten för Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning tar i en bok upp temat som påven Franciskus har uttryckt flera gånger.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten

En bok om prästämbetet skriven av påven emeritus Joseph Ratzingers och prefekten för Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, kardinal Robert Sarahs, kommer att publiceras i Frankrike den 15 januari.

I filial lydnad

I Le Figaros tillkännagivande förstår man att författarna vill ge ett bidrag till debatten om celibat och möjligheten att prästviga gifta män. Ratzinger och Sarah kallar sig två biskopar i "sonlig lydnad till påven Franciskus" som "söker sanningen" i en "anda av kärlek till kyrkans enhet". De försvarar kyrkans lära om celibatet och förklarar varför det de avråder till att ändra på den. Frågan om celibat upptar 175 sidor av boken, med två texter, en av påven emeritus och den andra av kardinal Sarah, och därtill består boken av ett förord och en slutsats undertecknade av dem båda tillsammans.

Försvagning ifrågasätter trosläran

Kardinal Sarah påminner i sin text om att ”det finns ett ontologiskt-sakramentalt band mellan prästämbetet och celibatet. Varje försvagning av detta ifrågasätter trosläran och påvarna Paulus VI, Johannes Paulus II och Benedictus XVI:s läror. De uppmanar påven Franciskus att med kraft skydda kyrkan från detta genom att göra ett veto mot varje försvagning av lagen om prästcelibatet, även då detta skulle begränsas till vissa regioner.”

Pastoral katastrof

Kardinal Sarah går så långt att han definierar ett eventuellt förslag att prästviga gifta män "en pastoral katastrof, en ecklesiastisk förvirring och en mörkläggning av prästämbetet". Benedictus XVI reflekterar i sitt korta bidrag över ämnet och återgår till kristendomens judiska rötter. Han bekräftar att prästämbetet och celibatet har förenats sedan början av Guds "nya förbund" med mänskligheten, och har upprättats av Jesus. Han påminner om att redan "i den forna kyrkan", det vill säga under det första årtusendet, kunde "gifta män bara bli prästvigda om de hade åtagit sig att respektera sexuellt avhållsamhet".

En dyrbar gåva

Prästcelibatet är inte och har aldrig varit ett dogma. Det är en kyrklig disciplin i den latinska kyrkan som representerar en dyrbar gåva. Så definieras den av de senaste påvarna. Den katolska kyrkans östliga riter ger möjlighet att ordinera gifta män till präster och undantag har också antagits för den latinska kyrkan av Benedictus XVI, i den apostoliska konstitutionen "Anglicanorum coetibus" tillägnad anglikaner som ber om full enhet med den katolska kyrkan, där det definieras: "Att från fall till fall, tillåta gifta män att prästvigas, enligt de objektiva kriterierna som godkänts av Heliga Stolen".

Franciskus för celibatet

Det är värt att nämna att påven Franciskus ofta har uttalat sig om ämnet. Fortfarande som kardinal, i samtalet med rabbinen Abraham Skorka, som gavs ut som en bok, förklarade han att han var för att upprätthålla celibatet "med alla fördelar och nackdelar som det medför, eftersom de rör sig om tio århundraden av positiva upplevelser snarare än brister. Traditionen har tyngd och giltighet".

 

I januari förra året påminde påven Franciskus under presskonferensen med journalister på väg hem från Panama om valmöjligheterna mellan celibat eller äktenskap i kyrkans östliga riter, innan diakonvigningen, men tillade, när det gäller den latinska kyrkan det ”påven Paulus VI sa: "Jag föredrar att ge mitt liv än att ändra lagen om celibatet". Detta var en modig mening, när han uttalade den 1968-70”.”… ”Personligen ser jag celibatet som en gåva till kyrkan och jag håller inte med om att tillåta valfri celibat, nej”. I sitt svar talade han också om diskussionen bland teologer om möjligheten att bevilja undantag för vissa avlägsna regioner, till exempel Stillahavsöarna, men angav dock att han ”inte hade beslutat något. Mitt beslut är: valfritt celibat före diakonvigningen, nej. Det är mitt, personliga beslut. Jag kommer inte att tillåta det, hoppas det är klart. Är jag "stängd"? Kanske. Men jag vill inte stå inför Gud med detta beslut.”

Amazonassynodens förslag

Amazonasynoden hölls i oktober 2019 och ämnet diskuterades. I slutdokumentet framgår det att det fanns det biskopar som bad om möjligheten att prästviga gifta permanenta diakoner. Det är dock slående att påven den 26 oktober, i sitt avslutande anförande, efter att ha följt alla faserna och diskussionerna i synodshallen, inte nämnde något om prästvigningen av gifta män, inte ens i förbigående. I stället erinrade han om de fyra dimensionerna i synoden: den om inkulturation, den ekologiska, den sociala och slutligen den pastorala dimensionen, som "inkluderar dem alla". I samma tal uppmanade påven till kreativitet i nya ministerier och påminde om kvinnornas roll, när han hänvisade till bristen på präster i vissa missionsområden. Han erinrade även om att det finns många präster från ett av regionens länder som har föredragit att åka till USA och Europa "och det finns ingen som skickar dem till Amazonas-området i samma land".

Fokusera på diagnosen

Ett annat betydelsefullt uttalande är när påven tackade media, vid samma tillfälle, och uppmanade till att sprida slutdokumentet. Då sa han att man främst ska lägga tonvikten på diagnosen, "som är den del där synoden verkligen uttryckte sig bäst". Den kulturella, sociala, pastorala och ekologisk diagnosen. Påven uppmanade till att inte falla för att bara fokusera på ”vad de beslutade i den ena eller andra lärofrågan, vilket parti som vann och vilket som förlorade".

13 januari 2020, 14:12