Sök

Första internationella kongressen om Pastoralvård för äldre på temat ”Årens rikedom” Första internationella kongressen om Pastoralvård för äldre på temat ”Årens rikedom” 

Äldre: En rikedom som ska värderas

Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet organiserar den första internationella kongressen om Pastoralvård för äldre på temat ”Årens rikedom”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus har vid upprepade tillfällen under sitt pontifikat understrukit att äldre har en central roll i överföring av tron, i dialogen med de unga och i vården av folkens rötter. De är träd, har påven sagt, “som fortsätter att bära frukt” då de vittnar om att “varje årstid i livet är en Guds gåva och har sin skönhet och sin betydelse”.

“Ökningen av medellivslängden och den allmänna förbättringen av hälsotillståndet utgör både nya möjligheter och utmaningar, även inom evangeliseringens område.”

Därför har Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet organiserat en internationell kongress om Pastoralvård för äldre 29-31 januari i kongresscentrumet Augustianum i Rom på temat Årens rikedom. Detta är första gången som Heliga Stolen organiserar en liknande kongress och omkring 550 experter och pastoralarbetare från 60 länder deltar.

Mötet är uppdelat i tre teman: Fördjupning i dagens slit-och-slängkultur och kyrkans närhet till de äldre, familjens och kyrkans ansvar för de äldre och äldres kallelse inom kyrkan.

Äldre och evangelisering

Vid presentationen av kongressen i Heliga Stolens pressrum 28 januari talade man om att 703 miljoner personer i världen är över 65 år (FN:s mätning World Population Ageing 2019) och att man beräknar att denna siffra kommer att fördubblas under följande tre år för att år 2050 uppgå till över 1,5 miljarder. Ökningen av medellivslängden och den allmänna förbättringen av hälsotillståndet utgör både nya möjligheter och utmaningar, även inom evangeliseringens område.
 

29 januari 2020, 08:48