Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Påven avskaffar den påvliga sekretessen i sexuella övergreppsfall

Påven Franciskus har tagit bort möjligheten att åberopa den påvliga sekretessen och tillhandahåller vittnesmålen i de kanoniska rättsprocesserna till de civila myndigheternas utredningar.

Vatican news – Vatikanstaten

Påven Franciskus avskaffade den påvliga sekretessen i sexuella övergreppsfall på minderåriga som begås av präster, och han beslutade också att ändra på normen för barnpornografi brott och placerar detta i kategorin för de mest allvarliga brott:  "delicta graviora" – att inneha och sprida pornografiska bilder med minderåriga upp till 18 års ålder.

Den påvliga sekretessen avskaffas

Det första och viktigaste dokumentet är undertecknat statssekreteraren kardinal Pietro Parolin, som tillkännagav att påven den 4 december beslutade att avskaffa den påvliga sekretessen på anmälningar, rättesprocesser och rättsbeslut i brott som nämns i den första artikeln i påvens nyligen utgivna motu proprio "Vos estis lux mundi". Med andra ord brottsfall gällande  våld och sexuella övergrepp som utförs under hot eller auktoritetsmissbruk; fall av övergrepp mot barn och utsatta personer; fall av barnpornografi; överordnade på religiösa institut och biskopars uteblivna rapportering och förmörkning av övergrepp överordnade av religiösa institut.

Förbjudet att kräva tystnadsplikt

Den nya instruktionen specificerar att ”information behandlas på ett sådant sätt att den garanterar dess säkerhet, integritet och konfidentialitet” som upprättats genom den katolska kyrkans kanoniska rätt för att skydda de inblandade personernas "goda rykte, bild och privata sfär". Men denna "hemlighet", läser man i uttalandet, "utesluter inte skyldigheten att följa de lokala civila myndigheternas lagar", inklusive skyldigheten att rapportera, "samt följa de civila myndigheternas domslut”.

Dessutom är det förbjudet att kräva tystnadsplikt av något slag, av de som rapporterar, vittnar eller av övergreppsoffer.

Barnpornografibrott blir allvarligare

Det andra dokumentet, även det undertecknat kardinal Parolin och av prefekten för Troskongregationen, kardinal Luis Ladaria Ferrer, ändrar tre paragrafer i motu propriet "Sacramentorum sanctitatis tutela" (från 2001, redan ändrat 2010).

Detta berör pornografiska bilder och placerar dem i kategorin för de mest allvarliga brott: "delicta graviora". Att en präst med förvärvar, innehar eller sprider pornografiska bilder av minderåriga under arton år, placeras i kategorin för de allvarligaste brotten, som Troskongregationen har uppgift att  döma. Fram till idag har gränsen varit 14 år.

Slutligen ytterligare en paragraf som gäller de allvarligaste brotten. I dem kan även troende med en doktorsexamen i kanonisk rätt och inte bara präster, agera som "advokat och åklagare".

18 december 2019, 10:43