Sök

Kardinal Parolin på besök i fängelse i Milano Kardinal Parolin på besök i fängelse i Milano 

Kardinal Parolin bland intagna för att visa dem påvens närhet

Statssekreterare kardinal Pietro Parolin besökte på onsdagen ett slutet fängelse i Milanos förort och sedan ett solidaritetshem för mammor och barn som flytt från krig och våld.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Ni har tagit emot mig som en viktig person, men jag kommer för att ge er närheten till den viktigare person än jag, först och främst Jesus och sedan påven Franciskus”. Det sa statssekreterare kardinal Pietro Parolin vid sitt besök på onsdagen 18 december i fängelse med högsta säkerhet i Milanos utkant med 1300 intagna.

“Då han välsignade industrin sa han att de intagna här samarbetar med Herren så att Han kan ger liv till många personer.”

Kardinal Parolin besökte flera olika produktionsverkstäder för de intagna i fängelset och särskilt i en som kallas “Brödets mening”, som organiseras av stiftelsen ”Helige Andens och konstens hus” och som sedan 2016 gör oblater till församlingar i hela världen. Då han välsignade industrin sa han att de intagna här samarbetar med Herren så att Han kan ger liv till många personer.

Påvens närhet till intagna

Innan han besökte verkstäderna bad kardinal Parolin med de intagna i fängelsekapellet. Han tackade dem för det vänskapliga mottagandet och hälsade till dem från påven Franciskus, som han sa särskilt värnar om dem som lever i fängelser. Han påminde om att kyrkans närhet till intagna inte bara handlar om en mänsklig omsorg utan att det är dess plikt, om man vi vara äkta Jesu lärjungar. Han påminde om att vi i jul firar Kristus födelse och att han kom till oss för att dela allt med oss och öppna upp oss för hoppet. Han sa att julens mysterium är just det att Han tog på sig vårt lidande för att ge oss hopp och bli som nya.

Hem för mammor och barn som har flytt från krig

Efter sitt besök i fängelset invigde kardinal Parolin ett hem för mammor och barn som har flytt från krig och våld. Fader Giuseppe Bettoni, som är hemmets grundare och ordförande, presenterade hemmet för kardinalen och förklarade att man vill ge dessa mammor och barn relationer, för att relationer hjälper till mycket för att återfå en vilja att se framåt. Kardinal Parolin underströk å sin sida vikten av att den Helige Anden fortsätter att väcka viljan hos män och kvinnor, gudsvigda och lekmän, att hjälpa dessa ensamma och utsatta personer.

Huset har 14 hem som tar emot mammorna och deras barn och det finns samlingsrum där familjerna kan få rådgivning. Kardinal Parolin sa att detta hem är ett solidaritetsbudskap för hela Milano, för att det vittnar om att hjälpa nästan i svårigheter.
 

19 december 2019, 12:39