Sök

Påven under mötet med kardinalsrådet Påven under mötet med kardinalsrådet 

C6: samtal om lekmän i kurian, Amazonas och tyska synoden

Under mötet med kardinalsrådet, vid vilket påven Franciskus deltog, fördjupades två aspekter: förhållandena mellan kurian och biskopskonferenserna och närvaron av lekmän, män och kvinnor, i beslutsfattande roller inom kurian, och i andra kyrkliga organ.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Heliga Stolens pressrum skriver i pressmeddelandet att kardinalsrådet träffades, som planerat, i tre dagar: från måndagen 2 till onsdagen 4 december. Närvarade gjorde kardinalerna Pietro Parolin, Óscar Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello och Oswald Gracias.

Med under samtalen även rådets sekreterare, Msgr. Marcello Semeraro. Påven Franciskus deltog i arbetet, med undantag för onsdagen då han höll sin allmänna audiens.

Två aspekter i kurians liv

Rådets samtal fördjupade denna gång två aspekter som utkastet till den nya apostoliska konstitutionen tar upp, nämligen förhållandena mellan kurian och biskopskonferenserna och närvaron av lekmän, män och kvinnor, i beslutsfattande roller inom kurian, och i andra kyrkliga organ. Man har studerat dessa två aspekter ur teologiskt-pastoralt perspektiv, mot bakgrund av utkastet till den nya apostoliska konstitutionen.

Samtal om Amazonas synoden

Vidare tog kardinalsrådet del av en rapport som kardinal Michael Czerny, hade sammanställt om den extraordinära Pan-amazoniska biskopssynoden. Man reflekterade även mot bakgrund av vissa tankar som kardinal O'Malley bidrog med, om utarbetandet av det post-synodala dokumentet.

Kardinal Marx förklarade hur synoden i Tyskland ska äga rum, och de ämnen som det tyska synodsarbetet kommer att fokusera på.

Från september och fram till några dagar innan detta arbetsmöte började fortsatte förslag att komma till texten till den nya apostoliska konstitutionen, vars läsning och utvärdering kommer att fortsätta under nästa kardinalsråd i februari 2020.

05 december 2019, 10:14