Sök

krucifix krucifix 

27 martyrer från spanska inbördeskriget bland de nya saliga

Kyrkan kommer snart att ha 28 nya saliga, alla tillhörande dominikanorden. De flesta av dem har dött i hat mot tron under det spanska inbördeskriget förra seklet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot kardinal Angelo Becciu, prefekt för Helgonkongregationen, på onsdagen och godkände då dekretet om de 28 framtida saliga och sex nya vördnadsvärda Guds tjänare, alla gudsvigda män och kvinnor, präster systrar och ordensgrundare.

Alla martyrer knutna till dominikanorden

Bland de saliga är 27 martyrer, som dödades i hat mot tron mellan 1936 och 1937 under det spanska inbördeskriget: Angelo Marina Álvarez och 19 följeslagare, i dominikanorden; Giovanni Aguilar Donis och 4 följeslagare i dominikanorden; Fruttuoso Pérez Márquez, en trogen lekman i dominikanordens tredje orden; och slutligen Isabella Sánchez Romero, syster Ascensión de San José, dominikansyster.

Syster Ascensión vägrade häda mot Gud

Syster Ascensión de San José blev dominikansyster 17 år gammal. Hennes liv präglades av ödmjukhet och lydnad. På grund av en ovanlig sjukdom hade hon sår över hela kroppen men ingen hörde henne någonsin klaga.

När det Spanska inbördeskriget bröt ut 1936 innebar det en förföljelse mot katolska kyrkan. Den 15 februari 1937 arresterades syster Ascensión de San José, 76 år gammal. I fängelse blir hon misshandlad av republikanska militär, utan hänsyn för hennes ålder. De vill tvinga henne att häda. Hon svarar med att istället börja be. Hon blöder över hela kroppen. Nästa dag transporteras hon till kyrkogården. Fram till slutet vägrar hon att häda och fortsätter att be tills, de krossar hennes huvud med en sten. Det är den 16 februari 1937.

Syster Maria Luigia av det allra Heligaste Sakramentet

Den enda av de nya saliga som inte led martyrdöden är Maria Vellotti, men hennes liv var till en början ett martyrium. Föräldralös som 2-åring blir hon illa behandlad av släktingar. 23 år gammal möter hon en präst som blir hennes andliga vägledare. Strax därpå blir hon tredje ordens franciskan med namnet syster Maria Luigia av det allra Heligaste Sakramentet. Väl gudsvigd börjar hon uppleva stunder av syner och visioner av den Korsfäste, Jungfru maria och den helgei Franciskus. Tillsammans med en vän grundar hon orden Det Heliga Korsets tillbedjande franciskansystrar. Hon dog 1889 och vilar i klostret hon grundade i Casoria.

12 december 2019, 13:45