Sök

Kardinal Peter Turkson Kardinal Peter Turkson  

Turkson: Internationell havstransport utan koldoxidutsläpp

Prefekten för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Turkson talade vid FN:s havsorganisation IMO:s 31:a möte i London om mer effektiva åtgärder för en hållbar användning av världshaven.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det behövs effektivare åtgärder och mer resurser för att bevara och på ett hållbart sätt använda oss av oceaner, hav och marina resurser. Detta är målet med FN:s havsorganisation IMO:s 31:a generalförsamling 25 november-4 december i London. Heliga Stolens delegation leds av kardinal Peter Turkson, prefekt för Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Han framförde påven Franciskus tack till IMO och underströk organisationens insatser vad gäller skyddet av världshaven under förra året.

Främja ren energi

Han talade i uppskattande ordalag om antagandet av det strategiska dokumentet som åtar sig att med 40% minska utsläppet av växthusgaser som produceras av fartyg som har internationella rutter inom år 2030. En åtgärd som han sa sätter sjötransporterna i spetsen i ansträngningarna att få bort koldioxidutsläppen från den globala ekonomin och främja investeringar i ren energi. Kardinal Turkson sa vidare att Heliga Stolen också uppskattar alla studier som görs om havens tillstånd och som skapar medvetande och förståelse för försurningen av haven, som han underströk är ett fenomen som kommer av att vattnet absorberar en fjärdedel av koldioxidutsläpp.

“Först och främst måste vården av skapelsen ses som en moralisk nödvändighet som bygger på solidaritet mellan generationerna.”

Kardinal Turkson påminde sedan om Heliga Stolens riktlinjer för miljöskydd. Först och främst måste vården av skapelsen ses som en moralisk nödvändighet som bygger på solidaritet mellan generationerna. Sedan betonar man vikten av en ekologisk integrerad utveckling mellan människan, miljön och Gud och inte bara en teknisk utan även en social inställning i problemlösningar vad gäller miljön. Utbildning vad gäller detta har en grundläggande roll, liksom dialog, samarbete mellan institutioner och samhälle på såväl lokal som internationell nivå.

Migration på grund av naturkatastrofer

Avslutningsvis talade kardinal Turkson om migrationsfenomenet och underströk att folk i sekler har migrerat i sökande efter arbete, bättre livsvillkor eller frihet och säkerhet, men påminde om dem som nu flyr på grund av miljöförstöring och naturkatastrofer.
 

29 november 2019, 10:32