Sök

Radiovågor över muren: Påvens radio och 9 november 1989

Berlinmurens fall blev en stor händelse även för Vatikanradion. I tiotals år arbetade en generation av redaktörer och tekniker för att dagligen bistå katolikerna på andra sidan järnridån.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Förr eller senare faller varje mur” – banderollen som någon hade satt upp längs Berlinmuren blev en profetia.

Evangelisk iver

I över 40 år engagerade sig Vatikanradion och främst dess redaktörer från Östeuropa i evangelisk iver med att varje dag sända ut påvarnas ord och Vatikanens dagsnyheter på respektive språk till andra sidan järnridån – på ryska, ukrainska, ungerska, rumänska, tjeckiska, slovakiska, kroatiska, lettländska, slovenska, bulgariska, vitryska, armeniska, polska och albanska.

“Så inledde helige Johannes Paulus II processen för murens fall och en ny generation som hade följt den påvliga radion på andra sidan järnridån fortsätter Vatikanradions mission i en ny tid med stor tacksamhet över att aldrig har lämnats ensamma i sin identitet och tro”

Vid murens fall 9 november 1989 grät Vatikanradion glädjetårar tillsammans med hela världen. Friheten hade segrat.

Tro på frihet

Påven Johannes Paulus II:s roll i murens fall är väldokumenterad men påvens radiostation desto mindre. I hans och hans föregångares tjänst verkade radion för att inge katolikerna i Östeuropa, där påven var en fiende och tron förbjuden, evangeliskt hopp och tro på frihet.

Radiovågor över murar

Radions kort- och långvågor går oavsett tidszon över murar och gränser och trots totalitära regimer har katoliker, om än modigt i hemlighet på låg volym i sina hem, fått höra påvens ord, liturgiska firanden, trosundervisningar för vuxna och barn, bibeltexter och ord om sakramenten och helgonens liv men även kyrkans dagsnyheter och undervisning om mänskliga rättigheter, nedrustning, kultur och konst.

Vatikanradions mission

En kort tid efter att östeuropén Woytyla valdes till Petri efterträdare 16 oktober 1978 besökte han Assisi för att tillägna sitt pontifikat åt helige Franciskus och lovade där i sitt tal att han skulle göra sin röst hörd så att kyrkan inte längre ska tystas ner. Så inledde helige Johannes Paulus II processen för murens fall och en ny generation som hade följt den påvliga radion på andra sidan järnridån fortsätter Vatikanradions mission i en ny tid med stor tacksamhet över att aldrig har lämnats ensamma i sin identitet och tro.

 

09 november 2019, 12:11