Sök

Kvinnor i Mali Kvinnor i Mali 

Msgr Auza vid FN: Ge plats åt kvinnor för fred och säkerhet i världen

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr Bernardito Auza deltog i säkerhetsrådets möte på måndagen 4 november om den snart 20-åriga resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Alltför många kvinnor offras fortfarande vid väpnade konflikter och freds- och säkerhetsprocesser glöms bort. För att bemöta detta måste man värdesätta kvinnors roll i världen och gå bortom muntliga avtal. Detta sa msgr Bernardito Auza, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York, sammanfattningsvis i sitt inlägg vid måndagens öppna debatt vid FN:s säkerhetsråd inför nästa års 20-årsfirande av den historiska resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen undertecknades enhälligt 31 oktober 2000.

Socio-kulturella faktorer 

Msgr Auza sa att man sedan dess visst har gjort framsteg och att kvinnornas röster hörs alltmer och att de bidrar i framstegen för fred och försoning, men att det fortfarande finns mycket att göra på detta plan. Som påven Franciskus nyligen har understrukit beror ofta stora skillnader på socio-kulturella faktorer.

Kvinnor är ofta de första att utsättas för våld i konflikter som de sällan är upphov till, betonade msgr Auza och att den utbredda straffriheten för bland annat våldtäkter som vapen i konflikter måste bemötas om man vill få bukt på dessa brott.

Msgr Auza underströk Heliga Stolens övertygelse att man ska ge utrymme för kvinnors kompetenser i beslutsfattande instanser såväl på nationellt som internationellt plan.

Ordenskvinnors insatser för världsfreden

Han berättade i den öppna debatten om den katolska kyrkans tusentals ordenskvinnor i världen som efter nobelpristagerskan heliga moder Teresas exempel verkar för freden i världen. De arbetar i världens alla hörn för att främja kvinnors värdighet och frigörelse, för att skapa och bevara ett fredligt samhälle, sa msgr Auza. Han nämnde sedan det internationella nätverket som samlar nunnor världen över “Talitha Kum”, som grundades för 10 år sedan och har hittills hjälpt över 15 000 kvinnor och genom sina initiativ nått ut till ytterligare 200 000.

06 november 2019, 10:55