Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus 

Vid firandet av helige Franciskus planterar påven träd

Idag för firandet av den helige Franciskus av Assisi hålls en högtid i Vatikanträdgården kl 12.30 där påven kommer att plantera ett träd, en stenek från Assisi, som ett synligt tecken på integrerad ekologi. Under högtiden kommer man att be om helige Franciskus förböner för synoden som inleds på söndag.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Högtiden i Vatikanträdgårdarna med planteringen av en stenek från Assisi som symbol för vikten av att tala om Skapelsen, är en påtaglig handling för det gemensamma bästa. Det handlar om att förmedla vikten av Amazonassynoden och att föreslå helige Franciskus av Assisi som förebild och vägledare för synodsprocessen om den kritiska regionen Amazonas.

“Högtiden i Vatikanträdgårdarna med planteringen av en stenek från Assisi som symbol för vikten av att tala om Skapelsen, är en påtaglig handling för det gemensamma bästa.”

Ledare för urbefolkningar och kyrkan kommer att delta i denna högtid som Mindrebröderna har initierat tillsammans med Amazonas kyrkonät, Repam och den globala katolska klimatrörelsen Gccm.
 

Photogallery

Påven ber för skapelsen och planerar träd som tecken på en integrerad ekologi
04 oktober 2019, 11:24