Sök

Biskopssynodens allmänna församling under tisdagen 8 oktober 2019 Biskopssynodens allmänna församling under tisdagen 8 oktober 2019 

Synoden. Kyrkan bekänner "ekologiska synder". Präster ska vara heliga.

Med den fjärde allmänna församlingen avslutade synodens andra arbetsdag, tisdagen 8 oktober. 182 synodsfäder var närvarande i synodsaulan och som vid de andra sessionerna var påven närvarande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Systematiska övergrepp mot Amazonas ursprungsbefolkningars rättigheter och livet i riskzonen i hela området stod i centrum för reflektionerna vid biskopssynodens fjärde församling på tisdag eftermiddag.

Ekologisk omvändelse

Man talade om att kyrkan med auktoritet måste värna om livet ur moraliskt och andligt perspektiv och fördöma allt som hotar det. Nej till individualism och likgiltighet och ja till en ekologisk omvändelse och en integrerad ekologi som sätter människans värdighet i centrum.

“Ursprungsbefolkningen i naturreservaten och som har evangeliserats med Kristi kors ska ses som allierade i kampen mot klimatförändringar”

Miljöförstöringen i Amazonas påtalades, som man sa måste bemötas med allvar från internationella samfundets sida. Ursprungsbefolkningen i naturreservaten och som har evangeliserats med Kristi kors ska ses som allierade i kampen mot klimatförändringar.

Synder mot ekologin är synder mot Gud

Man underströk vikten av en hållbar utveckling som är rättvis och inkluderade och kombinerar vetenskapen och de lokala traditionerna. Man bad om en ekologisk omvändelse och att man förstår allvaret att synder mot ekologin är synder mot Gud.

Mission och utvidgat apostolat

Utbildningar för mission i Amazonas krävs också. Ursprungsbefolkningen måste engageras i apostolatet genom ständiga diakonat och lekmannaengagemang. Man bad även om att kyrkans alltmer ska engagera kvinnor.

Prästbrist och brist på helighet

Ett stor problem i Amazonas, som i många andra delar av världen, är bristen på katolska präster. Man vädjade också till en allvarlig samvetsrannsakan om hur prästkallelsen levs. Brist på helighet är ett hinder för den evangeliska vittnesbörden; det är inte alltid som herdar bär med sig Kristi doft och dem som är kallade att samla flocken skingrar den istället.

Förnyat pastorat 

En ekologisk omvändelse är först och främst en omvändelse mot helighet. Man talade om förebilder, som martyrerna i Amazonas som dödades i Mato Grosso: salesianpater Rudolf Lunkenbein och lekmannen Simão Cristino Koge Kudugodu. Denna helighet attraherar de unga och man talade därför om vikten av ett förnyat pastorat som är mer dynamiskt och uppmärksamt.

Migration

Man vände sedan blicken mot migrationsfenomenet som även omfattar Amazonas och underströk vikten av att kyrkan verkar för mottagande, skydd och integration.


 

09 oktober 2019, 10:27