Sök

Symposium i Vatikanen samordnat av Heliga Stolen och USA Symposium i Vatikanen samordnat av Heliga Stolen och USA  

Symposium i Vatikanen samordnat av Heliga Stolen och USA

Ett endagssymposium hölls i Vatikanen onsdagen 2 oktober på temat mänsklig värdighet och som anordandes av Heliga Stolens statssekretariat tillsammans med USA:s ambassad vid Heliga Stolen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

”Vägar till att uppnå mänsklig värdighet: samarbete med trosbaserade organisationer”, “Pathways to Achieving Human Dignity: Partnering with Faith-Based Organizations”, var både titeln och temat för endagssymposiet i Vatikanen, där USA:s statssekreterare Michael Pompeo deltog.

Det var helige Johannes Paulus II som tillsammans med president Ronald Reagan år 1984 formellt upprättade diplomatiska förbindelser mellan Heliga Stolen och USA.

“Målet med vårt samarbete är att bygga ett samhälle som är sant tolerant och inkluderande”

Sekreterare för Vatikanens statsrelationer ärkebiskop Richard Gallagher talade om detta 35 år-firande då han öppnade symposiet. Han citerade påven Franciskus, som under sitt besök år 2015 i USA sa: ”Målet med vårt samarbete är att bygga ett samhälle som är sant tolerant och inkluderande”.

Tolerans och mångfald

Msgr Gallagher hänvisade även till deklarationen om mänskligt broderskap som påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar undertecknade 4 februari i år i Abu Dhabi. I denna läser man att “religioner aldrig får mana till krig, hatiska attityder, fientlighet och extremism. Dessa tragiska verkligheter avviker från religiösa läror”. I dokumentet talar man också om vikten av “ett internationellt nätverk för religiösa ledare och människor av god vilja för att bygga tolerans, broderskap och sund mångfald”.

Religionsfrihet

Ärkebiskopen talade vidare om vikten av religionsfrihet och att den inte är politisk eller ideologisk utan att ”den huvudsakliga frågan bör vara att skydda mänskliga rättigheter och grundläggande frihet på ett effektivt sätt och att främja fredlig samexistens och inkluderande samhällen där människor fritt kan uttrycka sin övertygelse”.

Människohandel

Under dagens samtal behandlade man även frågan om hur trosbaserade organisationer kan samarbeta i kampen mot människohandeln.

Representanter från katolska organisationer som redan arbetar med att befria, rehabilitera och återintegrera offer för människohandeln deltog i symposiet. ”Vi behöver modiga ledare som fattar lämpliga beslut för att bekämpa och gradvis besegra detta hemska brott mot mänskligheten” sa msgr Gallagher.

USA:s statssekreterare Pompeo 

USA:s statssekreterare Michael Pompeo deltog även han i symposiet. När man talade om skyddet av mänsklig värdighet sa han att “priset idag utan tvekan är högre än dem under Kalla kriget för att hoten är fler och mer varierande”. Roten till religiöst förtryck kommer från auktoritära regimer som ”aldrig kan acceptera en makt större än dem själva – sa han, och att dessa orsakar ”angrepp mot mänsklig värdighet”. Detta är anledningen till att ”vi måste använda vår moraliska röst för att bemöta dem” la han till och att man för att uppnå mänsklig värdighet måste ”överträffa vardagspolitiken”.

Mänsklig värdighet

Kardinal Pietro Parolin nämnde i symposiets avslutningstal de trosbaserade organisationerna som representerades; Sankt Egidiokommuniteten, Hjälp till kyrkan som lider, Adyan Foundation, AVSI Foundation, Caritas Internationalis och Talitha Kum och tackade dem för deras bidrag.

“”Fred, mänsklig värdighet och social rättvisa, kamp mot fattigdom och främjande av hållbar utveckling” sa kardinal Parolin, förblir hållpunkter i kyrkans samarbete med stater och trosbaserade organisationer.”

”Fred, mänsklig värdighet och social rättvisa, kamp mot fattigdom och främjande av hållbar utveckling” sa kardinal Parolin, förblir hållpunkter i kyrkans samarbete med stater och trosbaserade organisationer. Han betonade att religionsfrihet ”förblir en av de största globala utmaningarna”.

Samvetsfrihet

Kardinal Parolin citerade påven Franciskus och sa att ”frånta samvetsfriheten är det första steget i att frånta trosfrihet”. Utmaningarna är många och stora sa han “men vi möter dem med tro och engagemang. Vi vet att Gud är med oss när vi främjar mänsklig värdighet”.


 

03 oktober 2019, 11:50