Sök

Folket i Suriname ber för skyddet av miljön Folket i Suriname ber för skyddet av miljön 

Röster från synoden. Biskop från Suriname om kvinnors roll inom kyrkan

Biskopen av Paramaribo i Suriname belyser vikten av en ekologisk omvändelse och talar för kvinnors roll inom kyrkan.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Vi är det grönaste landet i världen, 93% är täckt av skog. Vi lämnar ett litet spår av koldioxidutsläpp men ändå känner vi av klimatförändringarna och den ekologiska krisen” – detta berättar Karel Martinus Choennie, biskop Paramaribo i Suriname, för Vatican News under en paus i synodens arbeten.

Ekologisk omvändelse

Biskopen säger att det behövs en “ekologisk omvändelse för att världen är i kris och vi måste agera kollektivt för att ändra på detta”. Det handlar om ”en total förändring av livsstil och solidaritet och för utvecklingen av våra egna resurser, för att är rika på naturresurser” betonar han. Surinames mest kända resurs är bauxite. Han säger vidare att “vi borde se det från en integrerad ekologisk synvinkel och inte bara efter hur mycket vinst vi gör utan hur ekologin kan påverka de sociala strukturerna”.

Kvinnligt ministerium

Under synoden talar man om kvinnornas roll inom kyrkans mission, katekesundervisning, liturgi och omhändertagande av gamla och barn. Msgr Choennie vill belysa detta och lägger till att han talar för kvinnornas roll i kyrkan med ministerium där deras insatser erkänns.

 

18 oktober 2019, 10:26