Sök

Nicolaus V:s torn, IOR:s säte Nicolaus V:s torn, IOR:s säte  

Ordförande för IOR: Banken helt förnyad

Italiens affärstidning “Il Sole 24 Ore” har publicerat en intervju med ordförande för Vatikanbanken IOR.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Jean-Baptiste Douville de Franssu har varit ordförande för Vatikanbanken IOR, Institutet för religiös verksamhet (Istituto per le Opere di Religione) sedan juli 2014 har intervjuats av Italiens affärstidning “Il Sole 24 Ore”. Det är den första intervjun han ger sedan han tillträdde detta ämbete.

Reform

Tillsammans med bankens generaldirektör Gian Franco Mammì och under kardinalrådets översyn har De Franssu arbetat med bankens reform som påven bett om för att göra institutet mer anpassat till internationella normer och praxis. Vad gäller IOR:s medlemskap i SEPA, Single Euro Payments Area, förklarar Franssu att man under de senaste åren helt och hållet har förnyats.

Utredningar

I intervjun berättar han om de senaste utredningarna som ledde till att fyra anställda vid statssekretariatet och chefen för Financial Intelligence Authority (FIA), Heliga Stolens övervakning av finanser, och understryker att dessa vare sig är resultatet av interna spänningar eller en attack mot IOR eller Statssekretariatet, utan helt enkelt om att offentliganställda ska tillämpa lagen.

Bank för institut i 112 länder

Han berättar att banken står i hela den universella kyrkans tjänst: ”Låt oss inte glömma bort att … IOR når ut till 112 länder och att den ofta, i geopolitiskt kritiska områden där det saknas tillförlitliga och effektiva finansiella tjänster, är den enda referensen för kongregationerna som verkar i området”.

“Bankens avgifter är mycket låga och att den följer etiska nätverk vid investeringar och att den garanterar katolska principer”

Han berättar att man inte har några planer på att ändra namnet Institutet för religiös verksamhet för att det ger kongregationer som använder bankens tjänster en säkerhet. Vinsterna (2018 gjorde banken en vinst på 17,5 miljoner euro) går till påvens pastorala arbeten. Franssu berättar avslutningsvis att bankens avgifter är mycket låga och att den följer etiska nätverk vid investeringar och att den garanterar katolska principer.

10 oktober 2019, 13:10