Sök

Msgr Bernardito Auza Msgr Bernardito Auza 

Heliga Stolen: Håll rymden fri från vapen

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr Bernardito Auza talade vid generalförsamlingens möte om förebyggande av en kapprustning i rymden.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Verksamheten relaterad till utforskning och användning av rymden är inte bara vetenskaplig, som kan gynna extraordinära tekniska framsteg, utan den gäller även en upprustning som hotar säkerheten och hållbarheten på jorden. Detta underströk msgr Bernardito Auza i sitt inlägg vid FN:s generalförsamlings 74:de möte om förbyggande av kapprustning i rymden som hölls tisdagen 29 oktober.

Samarbete och hjälp

Msgr Auza påminde om traktatet om rymden från år 1967 som alla FN:s medlemsstater undertecknade och som handlar om att all utforskning och användning av rymden ska ske i ömsesidig respekt för varandra. Han sa att detta traktat dock lämnar frågetecken vad gäller förstörelse av satelliteter tillhörande andra eller en upprustning i rymden.

Ökandet av plattformer från rymden för kommunikation, navigering och kommerisell verksamhet kräver ansträngningar för att bevara säkerhet, effektivitet och hållbarhet, sa msgr Auza. Det borde vara förbjudet att attackera dessa eller störa deras funktioner, underströk han, och la till att militär verksamhet i rymden som lämnar skräp och rester som utgör ett hot mot andra rymdföremål är förkastlig.

Satelliter - ett fredens verktyg

Msgr Auza talade om hur man via satelliteter lyckas kontrollera upprustningar på jorden och särskilt dem som gäller kärnvapen och att denna kontroll är universellt accepterad. Han uppmuntrade förslag om instiftande av ett internationellt verk för kontroll av satelliter (Isma) som kan samla och sprida information om aktiviteter i rymden.

“Ökandet av plattformer från rymden för kommunikation, navigering och kommerisell verksamhet kräver ansträngningar för att bevara säkerhet, effektivitet och hållbarhet, sa msgr Auza.”

Han önskade att man bevarar rymden från alla slags vapen och garanterar möjligheten att genomföra avtalen för en nedrustning på jorden. Detta, avslutade msgr Auza, skulle ytterligare kunna stärkas av ett avtal om inspektion av lasten innan uppskjutning i rymden, i syfte att säkerställa att det inte handlar om vapen.

30 oktober 2019, 13:46