Sök

Presskonferensen om Amazonassynodens arbete dag fyra, 10 oktober Presskonferensen om Amazonassynodens arbete dag fyra, 10 oktober 

Amazonassynoden: Ordets ministerium bland urinvånarna

Vid presskonferensen om synodens fjärde dag talade två biskopar från stift i Amazonas msgr Wilmar Santin, Itaituba stift i Brasilien och msgr Medardo de Jesùs Henao Del Rio, apostolisk vikarie av Mitù i Colombia och ordenssyster Gloria Liiana Franco Echeverri. Chef för Vatican News Paolo Ruffini sammanfattade kort dagens samtal och pater Giacomo Costa SJ, sekreterare för synodens informationskommission förklarade hur arbetet delas upp i 12 grupper efter språk.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Karmeliten msgr Santin påminde om det som ordförande för kyrkans nätverk i Amazonas hela region, Repam, kardinal Hummes har berättat; att påven Franciskus har en dröm om att i varje by i Amazonas ska ha en präst som kommer från ursprungsbefolkningen och att då denna dröm är svår att uppfylla, börja med ständiga diakonat.

Ordets ministerium

Vi har satt upp en plan, berättade msgr Santin, och vi märkte att det var bättre att först och främst skapa ett ordets ministerium framför eukaristin, för att i regnskogen kan hostian inte konserveras länge. År 2017 instiftades 24 ministerskap, 20 män och 4 kvinnor, som firar gudstjänst på sitt språk munduruku. Han berättar att de trots brist på präster försöker föra ut Guds ord på alla platser.

“Kyrkan välkomnar inte alla ursprungbefolkningens riter, eftersom de inte är kristna, men vid vissa firanden bär man fram Guds ord och assimilerar kristendomen med den lokala traditionen.”

Msgr Medardo de Jesùs Henao Del Rio, Xavier-missionär, berättade å sin sida att de i Colombia har diakoner från urbefolkningen. Han betonade att de inte kan helga allt hos urbefolkningen men heller inte se allt som ont. Kyrkan välkomnar inte alla ursprungbefolkningens riter, eftersom de inte är kristna, men vid vissa firanden bär man fram Guds ord och assimilerar kristendomen med den lokala traditionen.

Kvinnor och ordenssystrar i Amazonas

Syster Gloria Liiana Franco Echeverri, från orden Vår Frus systrar under Ordinis Dominae Nostrae berättade att 40 kvinnor deltar i synoden och påminde om att bakom var och en av dessa står många kvinnor som har deltagit i den förberedande processen. Hon sa att kvinnans roll i kyrkan inte är en fråga om makt utan tjänst. ”Kyrkan har ett kvinnligt ansikte och är moder och lärare, men i denna tid är den i huvudsak syster och apostel. Vi har en väg att vandra där vi inte är huvudpersoner.” Hon talade om att kyrkan står inför urskiljning och att man inte kan veta när man uppnår resultaten av detta, men att man fortsätter att verka för att kvinnorna inom kyrkan ska framträda tydligare i roller som teologer, katekeslärare och organisatörer. Hon talade sedan om våldet mot kvinnor och hur kvinnor i denna region utsätts särskilt i samband med migration. Ordenskvinnor har sedan dödats på grund av att de skyddar och hjälper ursprungsbefolkningen och de fattiga och syster Gloria betonade att dessa kvinnor ”har befruktat den amazoniska jorden med sitt svett och blod”.

Ekologi, inkulturering och tillgång till sakramenten

Prefekt för det Påvliga kommunikationsekretariet, SPC, Paolo Ruffini sammanfattade dagens samtal i synodshallen och berättade att man har talat kring tre stora teman som har flätats samman: ekologin, som hotas av rovgirighet, vikten av att ändra mönster och inkulturera evangeliet samt hur kyrkan ska se ut i Amazonas, med nya ordineringar och tillgång till sakramenten för alla församlingar.

Arbetsgrupper

Jesuitpater Giacomo Costa, sekreterare för synodens informationskommission, förklarade att man nu på synodens fjärde dag har delat upp deltagarna i 12 arbetsgrupper efter språk; 5 spanska, 4 portugisiska, 2 italienska och 1 engelska och 1 franska. Denna uppdelning gällde torsdagen och även idag fredag, medan man lördagen 12 oktober ska återgå till generalkongregationen och fortsätta så fram till och med 15 oktober. Följande två dagar återgår man i arbetsgrupperna och på kvällen den 17 ska de presentera resultatet av sina möten. Synodens sista vecka kommer sedan att ägnas åt att diskutera slutdokumentet som kommer att presenteras på eftermiddagen lördagen 26 oktober.
 

11 oktober 2019, 11:14