Sök

Hövdingen av macuxi-folket talar under Amazonassynoden  Hövdingen av macuxi-folket talar under Amazonassynoden  

Amazonassynoden: Urbefolkningen bestämmer över sin egen framtid

Missionären fader Peter Hughes säger att Amazonassynoden äntligen ger regionens befolkning möjligheten att göra sina röster hörda och engagera oss alla i vården av vårt gemensamma hem.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

En av synodens deltagare är en irländsk-colombiansk präst som i mer än fem decennier har verkat som missionär i Latinamerika. Fader Peter Hughes, har tillbringat största delen av sitt liv i Peru och arbetat med att utveckla Repam, (Amazonasregionens kyrkliga nätverk) som verkar för skyddet av densamma och även deltagit i förberedandet av den pågående synoden.

Vården av skapelsen

Han sa i en intervju med Linda Bordoni för Vatican News att “det har blivit kristallklart att Guds vilja, som påven Franciskus uttrycker det särskilt i sina dokument och i Laudato Si’”, att vården av planeten och av alla dess folk “är kärnan i vår kristna tro”.

“Kyrkan har valt att åta sig skyddet av Amazonas och dess folk för sin kärlek till Gud”

Fader Hughes sa att kyrkan har valt att åta sig skyddet av Amazonas och dess folk “för sin kärlek till Gud”. ”Det är vårt sätt att säga tack på och det är vårt sätt att visa Gud Skaparen glädje” berättade han ”för att uttrycka vår uppskattning för skapelsen i alla dess levande varelser och alla dess underbara uppenbarelser på jorden”.

Sambandet mellan skapelsen och människan

Han förklarade att kyrkan har tagit på sig rollen att belysa behovet av vården om jorden och att skydda detta territorium ”som är så viktigt och så utsatt för aggressioner och förstörelse av miljön och faror för folket som har levt där i tusentals år”. Hans förslag är att vi ska ta ett steg tillbaka ”till själva grunden till bibeln” som berättar om skapelsen av himmelen och jorden. Detta skulle i sin tur få oss att ta ett steg framåt i kyrkans liv sa han och förklarade: ”Jag tror att detta är ett mycket viktigt tillfälle i kyrkans liv i vilket Herren kallar oss alla att förnya andan i vår tro och vår katolicism, för att vara involverad i vården av vårt gemensamma hem”. Fader Hughes sa att detta särskilt betyder att ta hand om de folk som är mest sårbara, de fattiga, utelämnade och vara överens om att “vägen framåt, är den som påven Franciskus kallar ‘integrerad ekologi’" där man ser både till de fattiga och miljön och sambandet mellan vården av människan och skapelsen.

Under hela förberedelseprocessen inför Amazonassynoden har urbefolkningen varit djupt engagerade, berättade han och att de är mycket tacksamma påven för att ha skapat detta forum där deras röster äntligen blir hörda.

87 000 röster hörda

Förberedelseprocessen har pågått under två år under vilka det har hållits 45 regionala möten där över 87 000 personer har talat. Fader Hughes betonar att detta är första gången i historien som denna urbefolkning bestämmer om sin egen framtid.

19 oktober 2019, 09:17