Sök

Synodens 15:e generalförsamling Synodens 15:e generalförsamling 

Amazonassynoden: Slutligt dokument presenterades i Synodshallen

Den 15:e generalförsamlingen i den särskilda biskopssynoden för den Pan-Amazoniska regionen ägde rum fredagen den 25 oktober. Påven Franciskus närvarade vid eftermiddagssessionen då synodsfädernas slutliga dokumentet presenterades; och ledamöterna till det post-synodala rådet valdes. Hundra åttiotvå synodfäder närvarande i synodhallen.

De tretton ledamöterna i rådet valdes med absolut majoritet. Ledamöterna representerar de viktigaste länderna i regionen: fyra kommer från Brasilien; två vardera från Bolivia, Colombia och Peru; och en vardera från Antillerna, Venezuela och Ecuador. Förutom de valda kommer tre andra ledamöter att utnämnas av påven. Rådet har skyldighet att  följa synodens direktiv.

Dokumentet presenterat

Omedelbart efter omröstningen presenterade kardinal Claudio Hummes, ordförande för Pan-Amazon Ecclesial Network (REPAM), det slutliga dokumentet  som sammanfattar synodsfädernas arbete. Vid presentationen av texten framhöll kardinalen kommissionens enorma arbete i redigeringen av det slutliga dokumentet, liksom smågruppernas arbete, då de gav många förslag på ändringar. Texten, sa han, förhåller sig till den akuta ekologiska krisen, som kräver en brådskande handling. 

Beskyddet av Amazonas, sa han, är grundläggande för planets hälsa; och kyrkan inser detta, medveten om behovet av en integrerad omvändelse för en integrerad ekologi. Han sa att kyrkan hör ropet från Amazonas och jordens rop, som är både ett rop på hjälp och ett rop om hopp. Synoden, avslutade kardinal Hummes, har kyrklig gemenskap, med Petrus och under påvens ledning, som mål. 

Omröstning på lördag

Synodfäderna kan ägna sig åt att läsa texten på lördagsmorgonen. Omröstningen om det slutliga dokumentet kommer att hållas på eftermiddagen under synodens 16:e allmänna kongregation.

 

25 oktober 2019, 22:31