Sök

Påven Franciskus och kardinal Marx Påven Franciskus och kardinal Marx 

Tyska synoden. Kardinal Marx: Konstruktiv dialog med påven

Kardinal Marx har haft möte med påven och kardinal Ouellet för reflektioner kring de centrala punkterna i den kommande synoden för kyrkan i Tyskland.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Tysklands biskopskonferens planerar ett biskopsmöte, en synod, för att behandla den katolska kyrkan i Tysklands vilja att förnyas. Påven Franciskus har i dagarna tagit emot biskopskonferensens ordförande kardinal Reinhard Marx för samtal om detta, i samband med att kardinalen som medlem i kardinalsrådet C6 har deltagit i rådets möten i Vatikanen i veckan. Det förs alltså en pågående dialog mellan påven och kyrkan i Tyskland.

Påven ber om enhet

29 juni i år sände påven ett brev till Guds folk i Tyskland där han uppmuntrar till viss förnyelse, men betonar att den ska ske i gemenskapens tecken. Han skriver: ”Varje gång en kyrkogemenskap har försökt lösa sina problem på egen hand och enbart förlita sig på sin egen kraft, egna metoder och egen intelligens, har det slutat med att fördubbla och öka det onda man vill ta itu med”. Påven ger inte svar på hur enskilda problem ska lösas, men han ber om en känsla för kyrkans gemenskap så att ”den väg man går inte leder till ’isolering i sina särdrag’”.

“Varje gång en kyrkogemenskap har försökt lösa sina problem på egen hand och enbart förlita sig på sin egen kraft, egna metoder och egen intelligens, har det slutat med att fördubbla och öka det onda man vill ta itu med.”

Kardinal Marx har även haft sammanträde med prefekten för biskopskongregationen kardinal Marc Ouellet och meddelar genom Tysklands biskopskonferens’ pressrum att dialogen som förs är konstruktiv och att resultaten av den kommer att tas upp i synodsarbetet i Tyskland. Men kardinal Marx har även sänt ett brev till påven tillsammans med Zentral komitee der deutschen Katholiken, Tyska katolikers centralkommitté, och som har undertecknats av kardinalen och professor Thomas Sternberg. Där svarar de på påvens brev från juni månad och skriver: ”Liksom ni, är även vi medvetna om att vi måste inleda vår vandring från ’evangeliseringens primas’. Vi är beslutade att strukturera den synodala vandringen som en ’andlig process’. Vi är enade med er i ’kyrklig mening’, för att vi känner väl till hela kyrkans enhet och även den lokala situationen, och för att hela Guds folks deltagande är mycket viktig för oss”.

Tyska synoden

Kardinal Marx och professor Sternberg tar i sitt brev upp teman för den tyska synoden, som gäller makt och maktdelning i kyrkan, prästämbetet, kvinnors uppgifter inom kyrkan och kärleksrelationer och sexualitet. De skriver till påven: “Vi har kommit fram till att vi måste bemöta dessa frågor om vi vill dra lärdom av missbruket av den andliga makten som djupt skakar vår kyrka och hela samhället och om vi vill förbättra villkoren för att evangelisera”. De skriver vidare att det främst handlar om att ’evangelisera sig själva’ “för att trovärdigt kunna vittna om den Glada nyheten i dagens värld”. ”Vi behöver en atmosfär av öppen och respektfull dialog – skriver de avslutningsvis – för att tillsammans hitta lösningar”.

 

 

21 september 2019, 12:09