Sök

Olaglig avverkning i Amazonas, Anapu i Brasilien Olaglig avverkning i Amazonas, Anapu i Brasilien 

Kardinal Parolin: Förstörelse av regnskogar vittnar om miljömässig, social och moralisk kris

Vatikanens statsskreterare kardinal Pietro Parolin talade vid FN:s generalförsamling i måndags 23 september 2019 vid dess möte om multilateralt engagemang för skyddet av världens regnskogar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Den Heliga Stolen efterlyser snabba, brådskande och varaktiga åtgärder för att skydda världens regnskogar och anser att den snabba förstörelsen inte bara en miljökris utan också en social och framför allt moralisk kris. Kardinal Parolin talade om detta i sitt tal vid FN:s generalförsamlings möte om skyddet av världens regnskogar, ”Multilateral Action in Favour of the Protection of Rainforests”.

“Påven noterade att mycket av förstörelsen utförs av fattiga för sin överlevnad och att man som ett led i skyddet av miljön måste hjälpa dem att komma ur fattigdomen.”

“Vi inser alla hur viktiga skogarna är för hela världen och faktiskt för själva mänsklighetens framtid”, sa kardinalen. De är världens mest pålitliga förnybara resurser och är avgörande för integrerad mänsklig utveckling”.

Han betonade vikten av att utbilda folk om regnskogarnas avgörande betydelse och vikten av att de skyddas i en tid av ökad urbanisering.

Lättsinnig förstörelse av skogar

Kardinal Parolin noterade att ”stort mänskligt lidande uppkommer av den lättsinniga förstörelsen av skogar” då folk bor där och lever i samklang med naturen. Det handlar alltså om att vi ska bry oss om ”vårt gemensamma hem och om våra bröder och systrar i detta hem” sa han. Vad som behövs är alltså en “integrerad ekologi och en integrerad utveckling” som balanserar en ansvarsfull användning av skogen för en ekonomisk och social utveckling för mänsklighetens bästa och för framtida generationer. Kardinalen sa vidare att alla beslut som tas gällande skogarna måste se till allas rättigheter.

Amazonassynoden

Sedan berättade han om den kommande biskopssynoden i Vatikanen om Amazonasområdet. Han sa att fokus först och främst kommer att ligga på kyrkans utmaningar och de pastorala för ursprungsbefolkningen behov i denna tid av stor förändring.

Han påminde också om andra områden i världen där avskogning är ett stort problem, som till exempel dem i Kongo, i sydöstra Asien och i Madagaskar, och om påvens engagemang. Påven tog upp detta problem i sitt tal till Madagaskars ledare vid sin senaste apostoliska resa, då detta land har mist 21 % av sina skogar sedan år 2011, och han talade om att man måste skydda skogarna som en del av en integrerad utveckling och omsorg om vårt gemensamma hem. Påven noterade att mycket av förstörelsen utförs av fattiga för sin överlevnad och att man som ett led i skyddet av miljön måste hjälpa dem att komma ur fattigdomen.

Strategier för att slå ut fattigdomen

Kardinal Parolin sa avslutningsvis att man utan dröjsmål måste finna strategier för att hindra förstörelsen av skogarna och att dessa strategier på ett integrerat och multilateralt sätt ska slå ut fattigdom och återge de uteslutna sin värdighet.
 

25 september 2019, 13:22