Sök

Katedralen i Assisi Katedralen i Assisi  

Franciskus förgård. Kardinal Ravasi: Världen är en levande skapelse

"Franciskus förgård" pågår i Assisi fram till 22 september med temat “Möte: kommunitet, folk och nationer”. Omkring sjuttio talare bemöter ekonomiska och miljömässiga teman liksom dem om kunskap och bildning, religion och information. Avslutningsvis kommer man att visa bilder från ett nytt fotoprojekt om Amazonas av Sebastiao Salgado. I en intervju med Vatican News talar ordförande för det Påvliga kulturrådet kardinal Ravasi om Greta Thunbergs engagemang för skapelsen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Franciskus förgård, som anordnas av Påvliga kulturrådet under dess projekt Hedningarnas förgård i den helige Franciskus stad Assisi, är inne på sitt femte år och har blivit mer internationellt. Kulturrådets ordförande kardinal Gianfranco Ravasi kommer inför den avslutade fotovisningen om Amazonas regnskog att ha ett samtal med fotografen Sebastiao Salgados. Vatican News bad kardinalen kommentera valet av årets tema “Möte: kommunitet, folk och nationer” i ljuset av ökande populism och nationalism.

Respektera den andres identitet

Han talade om hur man måste öppna sig för att föra en dialog och lägga rädsla och försvarsinställning åt sidan och respektera den andres identitet.

Sociokulturell konst

Kardinalen berättar sedan att Salgados fotografier är en sociokulturell konst och att han i dem framhäver personers värdighet. Han betonar även att denna konstnär ger just det kyrkliga vittnesbörd om en integrerad ekologi som påven Franciskus talar om i sin miljöencyklika Laudato Si’.

Man talar alltså om Amazonas under Franciskus förgård en kort tid innan biskopssynoden om denna ömtåliga region inleds och kardinalen säger att de så behandlar synodens tema med naturens dubbla dimension, det gemensamma hemmet och personerna som bor där och lider.

“Planeten är levande förklarar han och är inte endast gjord av sten och ekonomiska intressen.”

Kardinal Ravasi sa att vi vid upprepade tillfällen talar om Amazonas som en världens lunga som är full av bränder. Han säger att detta är en betydelsefull antropologisk bild för att när vi talar om någon lungsjuk person säger vi att den har infektioner som är tecken på en kropp i försämrat tillstånd. Planeten är levande förklarar han och är inte endast gjord av sten och ekonomiska intressen.

Kardinal Ravasi om Greta Thunberg

På frågan om kardinal Ravasi uppskattar Greta Thunbergs miljöengagemang svarar han att han gör det av två anledningar: ”Greta representerar otvivelaktigt i sina önskemål de nya generationerna och sedan har Greta inte dolt att hon har Aspergers syndrom. Så, det att även en person med fysiska begränsningar kan höja nivån till högsta internationella intresse är något fantastiskt.”

“Denna flicka säger oss att även en person med begränsningar kan stå i själva historiens fokus.”

Han sa att personer som står under vård “är personer som ofta har mycket mer att säga än många unga som är friska men som tyvärr faller in i ytlighet, banalitet och vulgaritet. Denna flicka säger oss att även en person med begränsningar kan stå i själva historiens fokus.”

 

 

19 september 2019, 13:29