Sök

Påven med kardinalsrådet Påven med kardinalsrådet 

C6 har avslutat sitt sammanträde för denna månad

Klockan 12 idag, fredagen 20 september avslutade kardinalsrådet C6 sitt 30:onde sammanträde som inleddes tisdagen den 17. Påven Franciskus har deltagit i alla arbetsmöten han har kunnat och så även i morse. Nästa möte planerar man hålla i december månad.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under kardinalsrådets trettionde sammanträde har man utifrån ”många bidrag som har kommit från biskopskonferenserna” arbetat med “omläsning" och "modifiering” av utkastet till den nya apostoliska konstitutionen som provisoriskt bär titeln Praedicate evangelium.

Kardinalsrådet C6

Närvarande vid de tre mötesdagarna var kardinalerna Pietro Parolin, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello och Oswald Gracias, tillsammans med rådets sekreterare msgr Marcello Semeraro och sekreterarassistent msgr Marco Mellino. I tisdags fick de besök av den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I som var i Vatikanen för möte med påven.

Ny apostolisk konstitution

Den första omläsningen av den apostoliska konstitutionen har avklarats i en anda av ”lyhördhet och reflektion” och ”kommunion och synodialitet” enligt påvens önskemål. Nästa sammanträde planerar man hålla 2-4 december och även år 2020 års möten är inplanerade.

Den nya apostoliska konstitutionen ska ersätta Pastor Bonus av helige Johannes Paulus II som gäller sedan 28 juni 1988 och som omfattar 193 artiklar, 2 tillägg och följande modifieringar av Benediktus XVI och påven Franciskus.
 

20 september 2019, 12:57