Sök

Katoliker i Kina Katoliker i Kina 

Kina: Första biskopsvigningar med påvligt mandat efter det Provisoriska avtalet

I veckan har de två första biskopar vigts enligt påvligt mandat efter det Provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina som undertecknades i Peking 22 september 2018.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I Kina 26 augusti 2019 vigdes den första biskopen med påvligt mandat efter det Provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina som underteckandes i Peking 22 september 2018 - msgr Yao Shun, biskop av Jining/Wulanchabu, i Inre Mongoliet.  

Två dagar senare, 28 augusti, vigdes msgr Xu Hongwei med påvligt mandat till hjälpbiskop av Hanzhong.

Msgr Antonio Yao Shun ansvarar som biskop av stiftet Jining för omkring 70 000 katoliker och under ceremonin närvarade hundratals präster och ordensfolk från de närliggande områdena. Hans valspråk är Misericordes sicut Pater, Barmhärtig som Fadern, som också var motto för Barmhärtighetens jubelår enligt påven Franciskus önskan. Efter noggrann utvärdering fick Yao Shun det apostoliska mandatet och nominering av påven. Man meddelar att även msgr Stefano Xu Hongweis biskopsvigning var högtidlig i närvaro av biskoparna i Shaanxi-provinsen.

Påvens uppmärksamhet på Kinas katoliker

Påven Franciskus visar stor uppmärksamhet på Kinas katoliker. I sitt budskap till dem och hela den universella kyrkan 26 september 2018 skriver påven att han alltid har sett Kina som ett land fullt av stora möjligheter för det kinesiska folket med ett ovärderligt kulturarv och visdom och som sedan mycket lång tid tillbaka har kommit i kontakt med det kristna budskapet. Han skriver att han är övertygad om att man i ärlig dialog kan vandra tillsammans för att skapa en framtid i full harmoni.

“Påven Franciskus skriver att det handlar om att herdarna i ska vara autentiska och enligt Herrens ord tjäna Guds folk och särskilt de fattigaste och svagaste.”

I sitt budskap nämner påven även det Provisoriska avtalet, som han kallar “frukten av en lång och komplex institutionell dialog mellan Heliga Stolen och Kinas myndigheter, som inleddes redan av helige Johannes Paulus II och fortsattes av Benedictus XVI”. Påven Franciskus skriver att det handlar om att herdarna i ska vara autentiska och enligt Herrens ord tjäna Guds folk och särskilt de fattigaste och svagaste.

Vid synoden om unga i oktober 2018 deltog för första gången kinesiska biskopar, msgr Guo Jincai och msgr Yang Xiaoting, och vid dess öppningsceremoni välkomande påven dem särskilt med orden “Episkopatets hela gemenskap med Petri eftertädare är ännu tydligare tack vare deras närvaro”.

 

29 augusti 2019, 14:36