Sök

Riminimötet 2019 Riminimötet 2019 

Europa. Msgr Gallagher: Fosterlandskärlek och öppenhet mot andra

Vägen att gå är inte den att utestänga andra. Fint med patriotism men tillsammans med öppenhet. Detta sa ärkebiskopen Paul Richard Gallagher, Heliga Stolens sekreterare för statsrelationer i sitt inlägg onsdagen 21 augusti under det kristna kulturmötet i Rimini i Italien, Rimini meeting.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

"EU måste se framtidens utmaningar och samtidigt bevara sina grundvärden”. Ärkebiskopen Paul Richard Gallagher, Heliga Stolens sekreterare för statsrelationer, talade om Europas framtid utifrån personen, immigrationen och miljön i sitt tal under Rimini Meeting. Han sa att den europeiska integrationen ”är ett värde i sig” och att härskande ”är ett suveränitetens missnöje” som skadas ”instängdhet och uteslutning”. Ärkebiskopen höll talet under onsdag eftermiddag vid mötet på temat ”Rättigheter och plikter. Europa: 1979-2019”.

“Msgr Gallagher förklarade att man ska ”ta emot så många som kan tas emot med värdighet och för en integration med arbete, familj och framtid”. ”Migranterna har sedan plikten att öppna sig för den nya verkligheten där de tas emot och inte stänga in sig i ghetton där problemen ökar”.”

Europas kris

Fragmenteringen som man ser i det politiska Europa, förklarade msgr Gallagher, är hela mänsklighetens fragmentation: ”Det råder ensamhet, invidualism, familjekris, uppmaning till rasism och avsaknad av moral”. ”Det är en identitetskris som förvärras av världskrisen och som har försvagat euron med brytningar mellan staterna om internationell politik, ekonomi, Brexit och migrationsfenomenen”.

Migrationen

"Det behövs en tydlig politisk vision, men även en kulturell hållning. Påven Franciskus påminner oss om uppmärksamheten på personen … Det finns en solidaritetsplikt mot dem som i nöd, men samtidigt som man kommer ihåg försiktighetens dygd.” Msgr Gallagher förklarade att man ska ”ta emot så många som kan tas emot med värdighet och för en integration med arbete, familj och framtid”. ”Migranterna har sedan plikten att öppna sig för den nya verkligheten där de tas emot och inte stänga in sig i ghetton där problemen ökar”.
 

23 augusti 2019, 10:55