Sök

En pakistansk man förbereder nät inför fisket En pakistansk man förbereder nät inför fisket 

Havens söndag. Heliga Stolen ber om att sjöfolks rättigheter skyddas

I ett budskap för det årliga firandet av “Havets söndag” ber Heliga Stolen om skyddet av sjöfolks rättigheter

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Söndagen 14 juli hölls Havets söndag, som årligen firas för att minnas och be för sjöfolk, deras familjer och alla som stödjer dem.

Påvens och Heliga Stolens omsorg om sjöfolk

Påven Franciskus sände ett tweet med tanke på detta, där han skriver att han ber för sjöfolk och fiskare och deras familjer och uppmuntrar till alla ansträngningar att skydda och bevara deras mänskliga rättigheter.

Kardinal Peter Turkson, prefekt för Vatikanens avdelning för främjandet av integrerad mänsklig utveckling inbjöd i ett budskap till “Internationella organisationer" för att de "tillsammans med regeringsmyndigheter och olika aktörer för den maritima världen" ska förnya sina "ansträngningar att skydda och bevara de mänskliga rättigheterna för alla folk som arbetar till havs”.

Sjöfolkets avgörande roll för våra liv

Kardinal Turkson belyste sjömäns avgörande roll i vårt dagliga liv: tack vare dem har vi fått nästan allt som vi äger “för att inte tala om bensinen till våra bilar, kläderna vi har på oss och många andra saker som är gjorda i fjärran länder i världen och som sjöfolk har tagit till oss”. Kardinalen sa att vi bör stanna upp en stund och reflektera över hur viktiga och avgörande sjömän är för vår bekvämlighet och vårt välstånd.

“"De troende ombes att minnas och be för de 1,5 miljoner sjöfolk som korsar oceaner och sjöar och transporterar nästan 90% av alla varor"”

Av denna anledning, noterar han, firar man just Havets dag den andra söndagen i juli av olika kristna kyrkor. En dag då ”de troende ombes att minnas och be för de 1,5 miljoner sjöfolk som korsar oceaner och sjöar och transporterar nästan 90% av alla varor från ett land till ett annat”.

Sjömän lever liv fulla av utmaningar och svårigheter

Kardinal Turkson skriver i sitt budskap om hur sjöfarare i månader i sträck lever på en liten yta långt från familjer och nära och kära och får vara med om att få försenad lön, ha tuffa arbetsvillkor, hotas av pirater och även terrorattacker. Han berättar att sjömän ofta vid olyckor på havet kriminaliseras och kvarhålls utan effektivt rättsskydd och en rättvis behandling. Han noterar också att de genom minskat antal besättningsmän som också kommer från helt olika länder, kulturer och religioner inte har ett socialt liv med varandra. Många blir isolerade och drabbas av depression och får inget stöd och deras psykiska hälsa riskeras, med ibland ”tragiska och hjärtskärande konsekvenser för deras familjer, besättningsmän och skeppsredare”.

Konventioner och lagstiftning

Å ena sidan har konventioner och lagstiftning förbättrat arbets- och levnadsförhållandena ombord berättar kardinal Turkson, men att det å den andra finns många fall där ”skrupelfria skeppsredare utnyttjar en mindre sträng tillämpning av lagen”.

Appell för skydd av rättigheter

Kardinal Turkson uppmanar “Internationella organisationer tillsammans med själva regeringsmyndigheter och de olika aktörerna för den maritima världen att förnya deras ansträngningar att skydda och bevara de mänskliga rättigheterna för alla folk som arbetar till havs”. Han uppmuntrar även havets apostlaskap Stella Maris’ kaplaner och volontärer att “vara vaksamma och närma sig varje sjöman och fiskare med samma engagerade anda som pionjärerna för vårt ministerium bar på då de för över hundra år sedan, 4 oktober 1920, beslutade sig för att återuppliva och omstrukturera katolska kyrkans världsomfattande läroämbete för sjöfolket”.

Tala den kristna kärlekens språk

“I sjömän från olika länders ansikte” skriver han “ber jag er att känna igen Kristi ansikte bland er. I språkförbistringar rekommenderar jag er att tala den kristna kärlekens språk, som välkomnar alla och inte utesluter någon.”

Kardinalen citerade slutligen påven Franciskus: I utsattheten för övergrepp ber jag er att anmäla orättvisor och verka för “att arbeta tillsammans för att bygga upp det gemensamma bästa och en mänsklighet för arbete, främja arbete som respekterar värdigheten hos personen och inte bara ser till vinst eller produktion … utan främjar ett värdigt liv i medvetenheten om att det bästa för folket och det bästa för företaget går hand i hand.”
 

15 juli 2019, 17:15