Sök

Öppnande av gravar på tyska kyrkogården i Vatikanen Öppnande av gravar på tyska kyrkogården i Vatikanen 

Fallet Orlandi: Gravarna som öppnades i Vatikanen var tomma

På torsdagen öppnades de två gravarna på den tyska kyrkogården i Vatikanen som man hade fått tillstånd att undersöka i sökandet efter Emanuela Orlandi, men det gav inget resultat.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Inga kvarlevor i gravarna och heller inga kistor eller urnor. Öppnandet av gravarna på tyska kyrkorgården i Vatikanen på torsdag förmiddag gav inga resultat.

Tomma gravar

Man undersökte noggrant prinsessan Sophie von Hohenlohes grav på 4 meters djup och 3,70 bred och den visade sig vara helt och hållet tom. Sedan öppnade man den andra graven, prinsessan Carlotta Federica di Mecklemburgos, och även i detta fall var graven helt tom. Prinsessornas respektive familjer har meddelats.

Gian Piero Milano och Alessandro Diddi från Vatikanens domstol och befälhavare för Vatikanens gendarmeri Domenico Giani bevakade operationen. Bland andra Emanuela Orlandis familjs advokat samt en av hennes bröder närvarade.

Ytterligare kontroller

Heliga Stolens presstalesman ad interim Alessandro Gisotti berättar: ”För ytterligare undersökningar pågår en kontroll av dokument gällande konstruktioner på tyska kyrkogården. Till en början av dem från slutet av 1800-talet och sedan dem från 1960-och 70-talen.”

Heliga Stolen nära familjen

Han framhåller dessutom att Heliga Stolen alltid har visat uppmärksamhet och närhet till familjen Orlandi och särskilt till Emanuelas mamma.

Vad gäller faktumet att prinsessornas gravar visade sig vara tomma har skapat frågor. Man anser det möjligt att deras kvarlevor kan ligga bakom en mur intill deras gravar och att de flyttades dit då man flyttat kvarlevor från tidigare gravar. En utredning väntas.

 

Photogallery

Undersökning av gravarna på tyska kyrkogården i Vatikanen
12 juli 2019, 08:23