Sök

Palestinsk pojke studerar Palestinsk pojke studerar 

Msgr. Auza om en hållbar lösning för palestinska flyktingar

Heliga Stolens observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza deltog i konferens för donatorer till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) och betonade i sitt tal vikten av en hållbar lösning för palestinska flyktingar och särskilt de unga.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Msgr. Auza uttryckte sin tacksamhet för hjälporganisationens insatser för de palestinska flyktingarna med att tillgodose deras ”grundläggande mänskliga behov som utbildning, hälsovård, sociala tjänster och bostäder”.

Inga tecken på en snar lösing

Men han påminde om att “situationen inte visar tecken på en snar lösning” och uppmärksammade den “oroväckande avsaknaden av framtidsutsikter, särskilt för de unga”.

Katolska kyrkans bidrag

Msgr Auza berättade att katolska kyrkan därför, “förutom direkt engagemang för palestinska flyktingar” genom välgörenhetsorganisationer skulle vilja ge ett litet bidrag om 40 000 dollar till FN:s hjälporganisations projekt och främst dem gällande barn i palestinska flyktingläger.

Heliga Stolen – avslutade msgr Auza – hoppas att man förr eller senare kan uppnå en rättvis och varaktig lösning på deras situation genom återupptagandet av förhandlingarna mellan de berörda parterna Israel och en palestinsk stat, för ett liv sida vid sida i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser.

 

27 juni 2019, 13:49