Sök

Påven möter kardinalsrådet Påven möter kardinalsrådet  

Kardinalsrådets 30:e möte med påven – konstitutionen tar form

Fram till på torsdag är C6- rådets kardinaler samlade i Vatikanen för att fortsätta arbetet på den nya apostoliska konstitutionen för den romerska kurian vars preliminära titel är “Praedicate evangelium”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus deltog i det 30:e mötet med rådet som han har tillsatt för att genomdriva förändringarna i den romerska kurian. Den nya apostoliska författningen, vars preliminära titel är "Praedicate evangelium" är central i dagarnas möte som avslutas på torsdag den 27 juni.

Utkastet till texten, som kardinalsrådet har godkänt, skickades till ordförandena för de nationella biskopskonferenserna, till östkyrkornas synoder, till den romerska kurians avdelningar, till överordnade i de katolska ordnarna och kongregationerna och till några påvliga universitet, men en efterfrågan på kommentarer och förslag.

Det viktiga påvliga dokumentet ska ersätta den nuvarande apostoliska författningen "Pastor Bonus" som trädde i kraft under påven Johannes Paulus II:s pontifikat, den 28 juni 1988, och som består av 193 Artiklar, 2 Adnexum och de efterföljande modifieringarna som tillkom genom 3 Motu Proprio av Benedictus XVI (2011, 2013 och 2013) och 1 Motu Proprio av påven Franciskus (2014).

25 juni 2019, 13:46