Sök

9:nde Världsmötet för familjerna i Dublin 2018 9:nde Världsmötet för familjerna i Dublin 2018 

Världsmöte för familjerna 2021 - Familjekärlek: kallelse och vägen till helighet

“Familjekärlek: kallelse och vägen till helighet” är temat som påven Francsikus har valt för nästa Världsmöte för familjerna som kommer att äga rum i Rom 23-27 juni 2021.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

På femårsdagen sedan den apostoliska uppmaningen Amoris laetitia publicerades och tre år efter Gaudete et Exultate förkunnades kommer Världsmötet för familjerna hållas i Rom. Målet med mötets tema “Familjekärlek: kallelse och vägen till helighet” är att läsa Amoris Laetitia i ljuset av kallelsen till helighet i Gaudete et Exsultate.

Äktenskaplig kärlek

Den äktenskapliga och familjekärleken vittnar om den värdefulla gåvan att leva tillsammans genom att nära gemenskapen och förhindra en individualistisk, konsumtions- och slit och släng-kultur. ”Den estetiska erfarenheten av kärlek uttrycks i den blick som betraktar den andre som ett mål i sig” (Amoris Laetitia 128 - Glädjen att älska, Veritas förlag) och samtidigt se den andre i sin heliga familjeidentitet, som make, maka, pappa, mamma, barn eller mor- och farföräldrar.

Familjen - kyrkans skönaste anlete

Att ge konkret form åt kärleken ger äktenskapet och familjen mänskliga relationer ett högre värde genom att dela glädje och sorg och vardagen med målet att föra personerna till mötet med Gud. Denna vandring förstärker kärleken och förverkligar kallelsen till helighet om den efterlevs med trohet och uthållighet. Det kristna familjelivet är en kallelse och vägen till helighet och ett uttryck för “kyrkans skönaste anlete” (Gaudete et Exsultate 9 – Gläd er och jubla, Veritas förlag).
 

17 maj 2019, 12:59