Sök

Kardinal Sako Kardinal Sako 

Kardinal Sako önskar att Europa ska hjälpa förföljda kristna och länder i krig

I en intervju med Vatican News talar den kaldéisk-katolske patriarken kardinal Louis Raphael Sako om kristnas situation i krigsdrabbade länder och om gemensamt engagemang mot islamisk fundamentalism.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Den kaldéisk-katolske patriarken kardinal Sako är ordförande för de katolska biskoparna i Irak och i februari nominerade påven Franciskus honom till medlem i Påvliga rådet för interreligiös dialog. Han befinner sig nu vid Europas biskopskonferensers (COMECE) säte i Bryssel och möter där representanter för Europas institutioner och särskilt EU-kommissionen och den för utrikesministerium för att uppmärksamma dem om situationen i Irak i allmänhet och den för de kristna.

Besegra fundamentalismen

Han berättar att det har skett framsteg i Irak vad gäller säkerheten men att den muslimska fundamentalistiska ideologin fortfarande är stark och att alla måste samarbeta för att besegra denna ideologi.

Han säger att kristna i Irak och Syrien ofta diskrimineras och även förföljs och att man från EU:s håll måste trycka på regeringarna i Mellanöstern för att mänskliga rättigheter respekteras. 

“Det finns en vilja att förverkliga en fredlig samlevnad mellan folken av olika trosinriktningar”

För två år sedan formades en kommitté för dialog mellan kristna, muslimer, sciiter, sunniter och även yetzider och kardinal Sako berättar att denna har gjort stora framsteg och att det finns en vilja att förverkliga en fredlig samlevnad mellan folken av olika trosinriktningar.

Han anser att hela världen och i synnerhet Europa måste ta mänskligt och moraliskt ansvar och hjälpa länderna att gå dialogens och inte krigets väg.

Påven Franciskus, dialogens förebild

Kardinal Sako säger att påven Franciskus är en förebild vad gäller dialogen och nämnde dokumentet som undertecknades av honom och storimamen av Al-Azhar. Påvens mässa i Abu Dhabi följdes också av miljontals muslimer, berättar han och att många uppskattade musiken och bönerna.

Han avslutar med att citera påven: ”Vi ska inte proselytisera” och betonar att vi i stället ska vittna om vår tro genom välgörenhet, bön, vänskap, närhet och broderskap.

 

09 maj 2019, 09:21