Sök

Katolsk utgivning Katolsk utgivning 

Internationella dagar för katolska utgivare i Rom 26-29 juni

Påvliga kommunikationsavdelningen anordnar Internationella dagar för katolska utgivare för utbyte av erfarenheter, nya synergier och digitala utmaningar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid de internationella dagarna för katolska utgivare kommer man att behandla medias nya verklighet där snabbheten på nätet kräver en mer anpassad uppmärksamhet. Jean Marie Montel, vice ordförande för Bayard Presse och ordförande för Federationen för katolsk media förklarar att det i detta sammanhng finns en stor vilja att samarbeta.

Universell media

Katolska utgivare utför även en evangelisk mission och Montel förklarar att det att vara katolsk utgivare betyder just att vara universell. Missionen ska också följa påvens appell att gå ut till världens och trons utkanter. Den digitala spridningen går ut brett och kommer folket nära, även på avlägsna platser i världen och därför krävs det kunskapsutbyte och samarbete mellan all katolsk media.

Förlag och utgivare som är intresserade av att delta i Internationella dagar för katolska utgivare i Rom 26-29 juni kan be om information och anmäla sig på denna adress: gec@spc.va
 

01 maj 2019, 10:49