Sök

Barn i konfliktzoner Barn i konfliktzoner 

Heliga Stolen vid FN: Bryt våldsspiralen i Mellanöstern

Ständig observatör vid FN i New York ärkebiskopen Bernardito Auza ber israeler och palestinier att undvika unilaterala aktioner som underminerar tvåstatslösningen. Han talade om den katastrofala humanitära situationen i Gaza och problemen i Mellanöstern i en debatt vid FN:s säkerhetsråd.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Msgr Auza talade om den katastrofala humanitära situationen för palestinerna i Gazaremsan och som närs av våldsamma extremister. Alltför många oskyldiga civila från både palestinsk och israelisk sida utsätts för våldet, berättade han. Han hoppas på att en ny palestinsk regering kan ge landet politisk och ekonomisk stabilitet.

Dialog

Heliga Stolen hyllar de intilliggande ländernas dialog med olika palestinska grupperingar då dessa ansträngningar är viktiga för att skydda deras okränkbara rättigheter och för att uppnå varaktig fred och säkerhet för Israel.

Heliga Stolen tror att fred är möjlig

Msgr Auza sa att utmaningarna består, som progressiv splittring av palestinsk mark och som med tiden försvårar tvåstatslösningen. Heliga Stolen tror ändå att fred är möjlig och ber regionala aktörer samt det internationella samfundet att göra allt i sin makt för att svårigheterna inte blir omöjliga att lösa. Heliga Stolen tackar sedan de länder som har ökat donationer till UNEWA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar då dessa flyktingar ökar. Denna hjälp garanterar särskilt barn i flyktingläger att leva värdigt.

Skadligt att ändra Jerusalems identitet

Msgr Auza betonade även att aktioner för att ändra Jerusalems identitet och sitt status quo inte endast drabbar den redan ömtåliga befolkningen som lever där, utan har även potentiellt skadliga effekter på fred och stabilitet i regionen.

“Jerusalem - en mötesplats och symbol för fredlig samlevnad, ömsesidig respekt och dialog”

Påvens bön vid Urbi et Orbi

Msgr Auza avslutade sitt tal med att citera och understryka påven Francsikus ord vid påskdagens Urbi et Orbi där han bad: “Må påskljuset lysa upp alla härskare och folk i Mellanöstern. Må det uppmuntra israeler och palestinier, att lindra så mycket lidande och fortsätta på vägen mot en fredlig och stabil framtid.”

 

01 maj 2019, 10:08