Sök

Korsvägsandakten vid Kolosseum Korsvägsandakten vid Kolosseum  

Syster Eugenia Bonetti skriver Korsvägsandaktens reflektioner

PÅ fredagen, två veckor före Långfredagen, informerade den Heliga Stolens pressrum att i år är det syster Eugenia Bonetti, som skriver reflektionerna till de 14 stationerna under årets Korsvägsandakt vid Kolosseum. Syster Bonetti är sedan över 20 år engagerad i kampen mot människohandel.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På fredagen stod det klart att den italienska ordenssystern, Eugenia Bonetti, har fått i uppdrag att skriva årets reflektioner till de 14 stationerna. Hon tillhör orden Consolatamissionärerna och är sedan över 20 år engagerad i att hjälpa prostituerade att komma från livet på gatan. Sedan 2012 är hon ordförande i föreningen "Slaves no more”.

Reflektionerna kommer därför säkerligen att knytas till lidandet som offer för människohandel utsätts för, en verklighet som påven Franciskus har belyst från allra första början av sitt pontifikat och som han ofta återkommer till.

Slaves no more

Föreningen ”Slaves no more” föddes den 29 december 2012 på initiativ av gudsvigda och lekmän som länge har varit inblandade på olika sätt i kampen mot människohandel och beskyddet av dess offer. Ordförande är syster Eugenia Bonetti, som har hjälpt tusentals kvinnor, särskilt invandrare, under tjugo år.

"Med denna förening vill vi kunna agera ännu mer effektivt för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och att bekämpa fenomenet människohandel, genom att arbeta i nätverk med andra grupper, organisationer och föreningar både i Italien och internationellt”, sa syster Bonetti nyligen i en intervju med Radio Vaticana Italia. ”Fenomenet människohandel omfattar olika geografiska verkligheter: ursprungsländer, transitländer och destinationsländer, och därför behöver samarbetet bygga på ett internationellt nätverk.”

Avslutningsvis sa syster Bonetti att målet är att hjälpa kvinnor och mineråriga, som utsätts för detta moderna slaveri, både socialt, mänskligt, civilt, kulturellt och interkulturellt, som lever i situationer där de faller offer för utnyttjande, våld, misshandel, människohandel och slaveri.

Bön mot trafficking på Josefina Bakhitas dag

Den 30 juli är FN:s dag mot människohandel, medan den katolska kyrkan sedan 2015 uppmärksammar fenomenet med en Världsböndag mot människohandel som infaller varje år den 8:e februari, då kyrkan firar den heliga Josefina Bakhita. Dagen främjas av den påvliga avdelningen i den romerska kurian för en helomfattande mänsklig utveckling. Den heliga Josefina Bakhita upplevde som barn i Sydsudan den dramatiska verkligheten av människohandel. 1893 blev hon ordensyster i Canossianorden i ett kloster i Norditalien. Hon helgonförklarades av påven Johannes Paulus II år 2000.

Under påvens 6 år långa pontifikat har han flera gånger uttalat sig mot människohandel. År 2014 uttryckte påven viljan att instifta en Världsböndag mot människohandel - en dag som främjas av gudsvigda i hela den universella kyrkan som är engagerade i kampen mot trafficking.

05 april 2019, 15:28