Sök

Påven Franciskus undertecknar Påven Franciskus undertecknar  

Påven stärker och utökar ”Anglicanorun coetibus"

För tio år sedan tog påven Benedictus XVI med sin ”Anglicanorun coetibus” ett stort steg mot slutet på den anglikanska schismen. Tio år efter utgivandet av denna apostoliska konstitution godkänner påven Franciskus den reviderade versionen av de kompletterande normerna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

En uppdatering efter tio år fastställer en del praktiska normer och stärker Ordinariatet. Troskongregationens prefekt, kardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer och sekreterare, ärkebiskopen Giacomo Morandi, har undertecknat den reviderade versionen. I november kommer dessa tio års vandring att vara temat på en internationell konferens vid det påvliga universitetet Gregoriana.

Liturgi

Två särskilda punkter betonas i denna uppdatering. Dels bekräftas den av Johannes Paulus II önskade bestämmelsen, 1980, att göra det möjligt för anglikaner i USA som vill ingå i full gemenskap med den katolska kyrkan, att upprätta personliga församlingar för de tidigare anglikanerna som använder en liturgi med vissa element ur den anglikanska liturgin. Idag blir det en del av Ordinariatets pastoralvård.

Präster och mission

Prästämbetets kandidater kan få en speciell formation för att fira liturgin enlig denna form och behöver inte bara fira den i församlingar knutna till Ordinariatet, utan har även rätt att fira denna liturgi i församlingar som inte tillhör ordinariatet, med rektorns eller församlingsprästens tillåtelse. Alla präster har dessutom rätt att fira eller koncelebrera enligt denna liturgi.

Slutligen kan de troende som är giltigt döpta, men inte katoliker, träda in i full gemenskap med Rom genom Ordinariatets mission.

09 april 2019, 15:53