Sök

Åldringar Åldringar 

Msgr. Auza: Främja skyddet av äldre och solidaritet mellan generationerna

FN:s arbetsgrupp om åldrande håller nu sin tionde session i New York och målet med arbetet är att stärka främjandet av äldre i världen och deras mänskliga rättigheter. Heliga Stolens ständig observatör msgr. Bernardito Auza deltar och i sitt tal under tisdagen påminde han om påven ord: "Om de unga är kallade att öppna nya portar har de äldre nycklarna”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Gamla ses ofta som en tyngd av regeringar och samhällen för att de inte längre är produktiva – detta konstaterade msgr Auza i sitt tal vid FN:s arbetsgrupp om äldre. Han betonade att detta är något som påven Franciskus värnar mycket om och vid upprepade tillfällen har han påpekat att vi har normaliserat en uteslutning av våra äldre. Det är alltså nödvändigt att börja främja deras rättigheter och erkänna deras aktuella bidrag.

Socialt skydd och säkerhet

Msgr Auza berättade att särskilt äldre personer i världen drabbas av fattigdom, våld och övergrepp förutom sjukdom, handikapp och brist på vård.

Arbetsgruppen fokuserar sina möten på två teman, först och främst ”Utbildning, livslångt lärande och kapacitetsuppbyggnad” där man främjar respekten för visheten som kommer med åldern och värdet i att låta äldre medverka i alla sammanhang. Det andra temat gäller ”Socialt skydd och säkerhet” som msgr. Auza säger att de äldre ofta förnekas av politiker, som endast fokuserar på produktiva och användbara personer. Han sa att det krävs skydd i vår tid då dödshjälp och självmord blir vanligare bland gamla sjuka och sårbara.

Msgr. Auza föreslog att man snarare än att ta fram en ny konvention om äldre vid FN, borde anstränga sig för att garantera att de internationella rättigheter som redan finns följs och garanterar alla livets faser. Detta för att undvika ytterligare fragmentering av systemet för mänskliga rättigheter genom att skapa flera och specifika och konkurrerande nya rättigheter.

Det är alltså grundläggande att främja solidaritet mellan generationerna som måste vandra tillsammans. Msgr Auza citerade avslutningsvis påven Franciskus: "Om de unga är kallade att öppna nya portar har de äldre nycklarna”.

“Msgr. Auza föreslog att man snarare än att ta fram en ny konvention om äldre vid FN, borde anstränga sig för att garantera att de internationella rättigheter som redan finns följs och garanterar alla livets faser.”

17 april 2019, 11:13