Sök

Skulpturen Non violence av Karl Fredrik Reuterswärd utanför FN i New York Skulpturen Non violence av Karl Fredrik Reuterswärd utanför FN i New York 

Heliga Stolen vid FN: Multilateralism kräver god vilja

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New Your msgr Bernardito Auza talade vid generalförsamlingens första Internationella dag för multilateralism och diplomati för fred 24 april.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Heliga Stolen vill förstärka multilateralismen och msgr Auza sa att för att den ska fungera krävs god vilja och tilltro mellan parter och deras vilja att respektfullt samarbeta med varandra. Han påminde att, om man söker unilaterala lösningar och respekt, ärlighet och jämlikhet saknas dominerar makthavarna över de svaga.

Skydda de sårbara

Msgr Auza talade om vikten av att man respekterar lag och rätt såväl på nationell som på internationell nivå. Impulsiva, känslostyrda och förhastade lösningar kan bli kortsiktiga och löser inte problemen utan kan i stället förvärra dem. Man måste alltså skydda personer som lever i sårbara situationer, betonade magr Auza.

Det internationella samfundets uppgift är att inte lämna någon åt sidan och har som mission att lyssna på dem som inte får sina röster hörda och som befinner sig i svårigheter. Msgr Auza talade om att detta gäller offer vid pågående konflikter och krig, kristna och folk av annan etnisk och religiös bakgrund som har tvingats fly från sina hem eller dem som har tvingats migrera på grund av fattigdom, förföljelse och natur och klimatkatastrofer.

Han underströk avslutningsvis att fredsdiplomatin inte ska vara rädd för att möta främlingar, fattiga och lidande utan lyssna på vad de har att berätta.
 

26 april 2019, 11:18