Sök

Msgr Bernadito Auza Msgr Bernadito Auza 

Heliga Stolen vid FN: Kvinnors bidrag i konflikthantering

Heliga Stolens ständige observatör vid FN ärkebiskop Auza höll ett tal vid en debatt på temat Kvinnor i fredsbevarande insatser, Women in Peacekeeping. Han talade om kvinnors viktiga roll i fredsmissionen som att skapa förtroende och en varaktig försoning.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Msgr Bernardito Auza påminner i sitt tal om att det nästan är 20 år sedan FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs. Den som handlar om att ge kvinnor fler beslutsfattande roller i fredsprocesser, för varaktiga konfliktlösningar och för skyddet av just kvinnor i krig.

Han talade om att antalet kvinnor inom fredsmissionen ökar och att det handlar om döttrar, systrar, fruar och mödrar med särskild känsla för ett engagemang för lokalbefolkningars framtidsmöjligheter.

“Uppmaningen är att inte försumma ett sådant värdefullt bidrag och att utveckla sådana ansträngningar, särskilt där religion har manipulerats i syftet att uppmuntra uppdelning eller förhindra fredsprocesser från att utvecklas effektivt.”

Msgr Auza betonade även vikten av att kvinnor som personligen har varit med om krigets trauma engagerar sig för en försoning. Vissa av dessa har också politiskt ansvar och har varit nyckelpersoner vid fredsavtal. Detta är kvinnor som har kränkts i sin värdighet, sett sina familjer och samhällen och hem slitas sönder men som ändå kan så hopp, öppna för nya förutsättningar och återförena personerna. Kvinnornas roll är alltså ovärdelig och nödvändig, betonade msgr Auza.

Han talade även om ordenskvinnors viktiga roll i krissituationer, för deras öppenhet mot den andre, sin värdegrund och tro och verka mot våld genom dialog och samarbete. Särskilt i syftet att förebygga återfall i konflikter. Uppmaningen är att inte försumma ett sådant värdefullt bidrag och att utveckla sådana ansträngningar, särskilt där religion har manipulerats i syftet att uppmuntra uppdelning eller förhindra fredsprocesser från att utvecklas effektivt.

 

13 april 2019, 09:33