Sök

Msgr Bernardito Auza Msgr Bernardito Auza 

Heliga Stolen lägger tonvikten på livet, familjen och fysisk och moralisk utveckling

Ärkebiskopen Bernardito Auza, Heliga Stolens ständiga observatör vid FN i New York, talade vid ett möte där man talade om resultaten sedan den Internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) som hölls för 24 år sedan.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolen ber om en policy som gynnar livet, familjen och fysisk och moralisk samhällsutveckling för att bygga en värld av genuin jämlikhet, broderskap och fred. Msgr Auza talade vid mötet där man såg över framstegen man har gjort sedan den Internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) som hölls i Kairo 1994, med utgångspunkt från målen för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer har åtagit sig att uppnå senast år 2030.

Familjen som främsta mål

”Regeringar och samhällen borde främja social policy som har familjen som främsta mål och erbjuda familjen tillräckliga resurser och effektivt stöd för att både uppfostra barn och ta hand om äldre och stärka relationerna mellan generationerna och för att undvika att distansera äldre från familjen”.

Msgr. Auza betonade att den första länken mellan befolkning och utveckling etablerades av ICPD. Konferensen avvisade alla former av restriktioner i genomförandet av befolkningspolitiken. Familjen, grundad på äktenskapet, erkänner som den grundläggande enheten i samhället, som är berättigad omfattande stöd och skydd. Förbättring av kvinnors ställning fick en stark drivkraft, särskilt vad gäller deras hälsa och deras fulla och lika deltagande i utvecklingen. Det växande migrationfenomenet behandlades tillsammans med dess påverkan av utvecklingen.

“Att se abort som en del av en reproduktiv hälsa går emot moraliska och juridiska normer och ansträngningar för att ta itu med mammors och barns, särskilt ofödda barns, verkliga behov.”

Msgr. Auza sa att förslaget att reproduktiv hälsa ska omfatta abort uttryckligen bryter mot ICPD:s språk. Att se abort som en del av en reproduktiv hälsa går emot moraliska och juridiska normer och ansträngningar för att ta itu med mammors och barns, särskilt ofödda barns, verkliga behov.

Familjens bästa

Han förklarade att frågor om av föra vidare liv och vårda det inte kan vara adekvat om man inte ser till familjens bästa, som deklarationen om mänskliga rättigheter definierar: ”Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället ”.

En annan länk som ICPD etablerade var den mellan migration och utveckling. Migration är ett globalt fenomen som är sammanbundet med utveckling och fattigdom samt finansiell och hälsorelaterad säkerhet. Trots faktumet att migranter nu ses som drivande för utvecklingen, finns det negativa stereotyper som kan vara negativa för deras rättigheter och värdighet - särskilt migrerande barn och kvinnor utsätts för människohandel.

Rikas konsumtion leder till miljöproblem

Msgr Auza sa att befolkningstillväxten felaktigt ofta ses som ett miljöproblem, medan miljön i själva verket äventyras av konsumtion, slöseri, ojämlikhet, ohållbarexploatering av naturresurser och avsaknad av begränsningar eller skyddsåtgärder i industrin. Han förklarade att höginkomsttagarna (20%) i världen står för 86% av all konsumtion medan de fattigaste (20%) 1,3%.

Han påminde om att påven Franciskus uppmanar till en ekologisk omvändelse, med en blygsammare livsstil och en medveten konsumtion, samt till större medvetenhet om världens användning av dess resurser.

 

06 april 2019, 12:41