Sök

Påven under en allmän audiens Påven under en allmän audiens  

Greta Thunberg möter påven i Vatikanen

Greta Thunberg kommer att få tillfälle att hälsa på påven Franciskus på onsdag. Vatikanens pressrum bekräftade på måndagen att hon deltar under den allmänna audiensen på Petersplatsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Greta Thunberg har rest till Rom under den Stilla veckan för att på Långfredagen delta i en ”skolstrejk för klimatet” i Italiens huvudstad. På Instagram skriver hon att i Rom ska hon även besöka den italienska senaten och på onsdagen möter hon påven Franciskus i Vatikanen under den allmänna audiensen, som varje onsdag samlar tiotusentals personer på Petersplatsen, för att ta del av påvens katekes.

Allmänna audiensen

Efter sin trosundervisning hälsar alltid påven på några deltagare som har följt audiensen från en avdelning strax intill podiet kallad ”baciamano” - som är italienska och hänvisar till traditionen att hälsa på påven genom att kyssa hans hand. Presstalesman Alssandro Gisotti, bekräftade på måndagen Greta Thunbergs närvaro där. 

Laudato Si’

Påven Franciskus skrev år 2015 en social encyklika med fokus på miljön, med titeln Laudato Si’. Den var en uppmaning till alla att, med början från oss själva, ändra riktning och livsstil, för att förvalta och vårda skapelsen. I den är det tydligt att påven pekar på hur jorden och människorna är en Guds gåva,  som människan har som uppgift att förvalta enligt Guds skapelseplan. Påven påminner om hur den moraliska lagen är inskriven i vår natur och att den är nödvändig för att skapa och vårda en värdigare miljö. Om vi tror oss vara herrar med absolut makt över skapelsen, och inte ger Skaparen sin rättmätiga plats, ser vi oss ha rätten att manipulera och utnyttja livet efter behag. Det gäller både i relationen till människor och till miljön.

Fastebudskapet

Till dessa tankar i encyklikan Laudato Si’ återkom påven i sitt fastebudskap i år när han pekade på förbindelsen mellan människan och skapelsen, och behovet av människornas omvändelse – att människan måste samarbeta med Guds skapelseplan. I den skrev påven:

”Detta frälsningsmysterium, som redan verkar i oss under vårt jordiska liv, är en dynamisk process som även omfattar historien och hela skapelsen. 

”….Guds bud är skrivna i hjärtat och naturen, och människan gör så även skapelsen gott, när hon samarbetar med Guds frälsningsplan. Paulus säger att därför är det skapelsens otåliga önskan att Guds barn uppenbarar sig.”

”...När vi inte lever som Guds barn, väljer vi ofta destruktiva beteenden mot andra personer och varelser - men även mot oss själva – övertygade om, mer eller mindre medvetet, att vi får utnyttja och behandla skapelsen efter behag. Omåttligheten tar över, vilket leder till en livsstil som bryter de gränser som vårt mänskliga tillstånd och naturen ber oss att respektera, och vi börjar följa okontrollerade onda begär.”

Påven om unga som protesterar

När påven nyligen mötte unga i Rom vid ett besök i Scholas Occurentes hvudkontor, nämnde han hur de unga går ut på gatorna för att protestera i kampen om miljön. – De unga har en oerhörd styrka och de är kreativa, sa påven. 

Men han varnade dock för att bara protestera: ”Det är bra att protestera, för att hävda våra övertygelser, men protesten ensam räcker inte, vi måste bygga också. "När man arbetar för att bygga tillsammans, är det möjligt att man gör tusentals misstag, men", uppmanade påven "det är bättre att göra misstag genom att göra någonting, än att begå dem genom att sitta med korsade armar.”

16 april 2019, 09:13