Sök

Kardinal Turkson Kardinal Turkson  

Religioner kan bidra till hållbar utveckling

Kardinal Turkson presenterade den internationella konferensen om religioner och hållbar utveckling som ska hållas i Vatikanen 7-9 mars. ”Religionerna är nyckelpersoner även vad gäller utvecklingen”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Religionerna och målen för hållbar utveckling. Lyssna på jordens och de fattigas rop” är temat på den internationella konferensen som har anordnats av den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och Påvliga rådet för interreligiös dialog och som hålls i Vatikanen i nya synodsaulan 7-9 mars.

Uppnå de 17 målen för hållbar utveckling

Konferensen presenterades på tisdagen av bland andra kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt för avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och han berättade att den handlar om de 17 målen över 190 stater har satt upp vid FN för att uppnå en hållbar utveckling. Han betonade att vi alla måste samarbeta för att uppnå dessa mål med vishet och utan att utelämna någon.

Religionerna är 'nyckelpersoner'

Kardinalen sa att “religionerna är 'nyckelpersoner' även vad gäller utvecklingen” och de har en avgörande roll för utbildningen. ”Enligt UNICEF ger vi än idag utbildning eller stöder 50% av alla skolor och i Afrika söder om Sahara 64% av alla skolor”.

Katolska kyrkans budskap är alltid bundet till människans bästa

Kardinal Turkson talar sedan i en intervju med Vatican News om att religioner är förebilder för hur man trots att man har små medel kan utföra utvecklingsprojekt för människans bästa. Han berättar att katolska kyrkans alla insatser karaktäriseras av utbildning och hälsovård och dess budskap är alltid bundet till människans bästa, utveckling och välfärd på jorden.

”Motivationen, som vi kallar moral och etik föds ur beslutet att engagera sig för andras utveckling, kommer inte från ekonomiska medel utan erkännandet av andra, som skapelsen till Guds avbild och alltså med sin värdighet och engagemang i skyddet av andra för att de är 'en bror och människa', som jag.”

“Människan är skapad till Guds avbild, Gud som är värdighetens källa”

Kardinal Turkson säger att FN använder adjektivet ”hållbar” medan den påvliga avdelningen talar om ”integrerad mänsklig hållbar utveckling”: ”Hållbar och integrerad för att vi inte endast behandlar dagens utveckling utan även morgondagens”. Kyrkan erkänner att människan är skapad till Guds avbild, Gud som är värdighetens källa.
 

06 mars 2019, 10:19