Sök

Sörjande familjemedlemmar på olycksplatsen Sörjande familjemedlemmar på olycksplatsen  

Påvens telegram efter flygolyckan i Etiopien

Ethiopian Airlines flygolycka den 10 mars krävde 157 människors liv – offer som kom från 35 olika länder. Många av dem som dog i olyckan var verksamma i humanitära hjälporganisationer.

Påven Franciskus skrev på måndagen genom sin statssekreterare ett telegram, i vilket an uttryckte sin sorg över de avlidna och lovade sina böner:

"Efter att med sorg ha hört nyheten om den etiopiska flygplansolyckan ber hans helighet påven Franciskus böner för de avlidna från olika länder och anförtror själarna till den allsmäktige Guds barmhärtighet. Påven Franciskus lider med offrens familjer, och alla som sörjer förlusterna i denna tragiska olycka. Han åberopar de Guds välsignelser, tröst och styrka", läser vi i telegrammet, signerat statssekreterare kardinal Pietro Parolin.

En lista över de avlidna släpptes av det etiopiska flygbolaget visar att  32 kenyaner, 18 kanadensare, 8 från USA och andra från Kina, Indien, Israel, Saudiarabien och Somalia fanns bland de avlidna. Många av dem var verksamma i humanitära hjälporganisationer. Fyra dödsoffer tillhörde Catholic Relief Service.

12 mars 2019, 14:15