Sök

Pater Hans Zollner Pater Hans Zollner 

P Zollner: Ge offer för sexuella övergrepp av präster rättvisa

P Hans Zollner, SJ, ordförande för centrumet för skydd av barn vid det påvliga universitetet Gregoriana berättar om de första resultaten efter mötet mellan påven Franciskus och ordförandena för hela världens biskopskonferenser i Vatikanen om skyddet av minderåriga i Kyrkan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Biskoparna som deltog i mötet om Skydd av minderåriga i Kyrkan i slutet av februari har börjat ta praktiska initiativ för detta i sina avdelningar berättar jesuitpater Hans Zollner i en intervju med Vatican News. Några av biskoparna har bearbetat sina riktlinjer för att finna vägar för att samarbeta med civila myndigheter.

“Budskapet som är: Gör allting du kan för att ge offren rättvisa. Lyssna på offren och gör allt du kan för att försäkra att skyddsåtgärder genomförs i era länder, stift och kongregationer”

P Zollner berättar att han under de tre veckorna som har gått sedan mötet avslutades har sett och hört om framsteg som biskopar har gjort i sina avdelningar. De har inte bara förmedlat det som sades under det tre och en halv dagar långa mötet utan har även börjat agera. Detta säger han är det viktigaste resultatet som man har kunnat hoppas på för att det visar att ordförandena för biskopskonferenserna har tagit emot budskapet. Budskapet som är ”Gör allting du kan för att ge offren rättvisa. Lyssna på offren” och gör allt du kan för att försäkra att skyddsåtgärder genomförs ”i era länder, stift och kongregationer”.

Tackar media

P Zollner talar om vikten av att man lyssnar både på offren och media. Tack vare dem ”har detta om sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan kommit upp på ytan och är nu offentliggjort i hela världen”.

Nu vet vi att detta tas upp vid biskopskonferenser, stift och i ordnar. ”Ingen kan längre undvika detta” säger p Zollner. Det här kommer inte passera lätt eller fort säger han vidare utan att ”det kommer att vara med oss och det kommer att behövas mycket uppmärksamhet i åratal och förmodligen tiotals år.”

“Det har rått en brist på empati, svar och klarhet i procedurerna”

P Zollner upprepar vikten av att lyssna på offrens röster. Han förklarar att det var brutalt och helt förlamande att höra offrens vittnesbörd under mötet. Men det var inte bara det som har hänt dem som var så förfärligt säger han utan att det har rått en brist på empati, svar och klarhet i procedurerna.

“Du kunde höra en nål falla när offren talade” berättar p Zollner. Känsloreaktionen och den totala koncentrationen då man lyssnar på offren är avgörande säger han och att han hoppas att detta hjälper biskoparna hjälpa till att ta upp deras historier och ”tänka om Kyrkans strukturer och ansvar” och slutligen ”stärka detta”.
 

15 mars 2019, 11:01