Sök

Petersplatsen då Pius XII 1 november 1950 instiftade dogman om Guds moder Jungfru Marias upptagning till himlen Petersplatsen då Pius XII 1 november 1950 instiftade dogman om Guds moder Jungfru Marias upptagning till himlen  

Ledare: 80 år med Pius XII - “bro” mellan två epoker

Ledare av Vatican News chefredaktör Andrea Tornielli

Andrea Tornielli - Vatikanstaten övers Katarina Agorelius

En viss publicist beskrev honom som den sista representanten för en kyrka förankrad i det förflutna och underströk endast brytningen med hans helige företrädare. Men Pius XII, Eugenio Pacelli, är någon att studera mer noggrant och detta kommer att underlättas med öppnandet av Vatikanens arkiv som rör hans pontifikat. Påven Pacelli, som är närmare känd för det tjugonde århundradets mörka sidor, hölls som gisslan av bolsjevikiska revolutionärer och såg nazismen födas, något som han sedan han var ung apostolisk nuntie i München märkte var en fara och skrev i ett brev till kardinal Pietro Gasparri « hur nationalismen kanske är vår epoks farligaste kätteri».
Han var som statssekreterare Pius XI:s trogna medarbetare och delade motviljan mot totalitära ideologier och försökte även att hitta ett modus vivendi med de mest fientliga staterna för att garantera ett minimum av frihet för de kristna. Han blev påve för precis åttio år sedan, strax före ett krig som skulle skörda över femtio miljoner liv och som kulminerade i Förintelsens avgrund, folkmordet på sex miljoner judar som begicks av nazisterna.

Han under sitt liv var en upphöjd och mycket älskad påve. Han tilldelades titeln defensor civitatis, huvudperson för ett stort välgörenhetsverk till förmån för alla förföljda. Han regerade under de svåra efterkrigsåren och visade vägen, för ett återuppbyggande av allt gott som hade sopats bort av konflikten, genom demokrati. Han var huvudperson för avgörande italienska politiska händelser. En viss historiografisk debatt, som idag äntligen är mindre het, presenterade honom som “Tystnadens påve” för hans inställning under Förintelsen.

Men en mer lugn och grundlig bedömning av hans pontifikat hjälper till att förstå hur påven Pacelli med sina beslut och sitt läroämbete var en bro mellan två epoker, även på kyrkligt plan. Det var han 1952, under det kalla kriget, som först inför kommunismen medvetandegjorde den kristna uppdelningen mellan fel och den som gör fel.

Påven Pacelli publicerade mycket viktiga doktrinella dokument och har bidragit till de helgade utvecklingarna för Andra Vatikankonciliet och blev dess mest citerade påve: han öppnade för tillämpningen av den historiskkritiska metoden för bibelstudier, han stödde den liturgiska rörelsen och förnyade riterna för Stilla veckan. Han beaktade evolutionsteorin, öppnade för naturliga metoder för ansvarsfullt fader- och moderskap, han internationaliserade kardinalskollegiet och 1946 skapade han det som under 55 år skulle bli “skapandet” av historiens talrikaste nya kardinaler. Han helgonförklarade, procentuellt sett utifrån de ceremonier som hölls, flest antal kvinnor – fler än alla hans före- och efterträdare.

 

Photogallery

Pius XII
02 mars 2019, 08:22