Sök

Påven Franciskus leder mötet i Vatikanen om Skyddet av minderåriga i Kyrkan Påven Franciskus leder mötet i Vatikanen om Skyddet av minderåriga i Kyrkan 

Mötets tredje dag handlar om öppenhet

Öppenhet är temat som står i centrum för den tredje mötesdagen i Vatikanen om skydd av minderåriga i Kyrkan 21-24 februari.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Temana under de första två mötesdagarna har varit ansvar och accountability, alltså om att stå till svars och till vem. Även på lördagsmorgonen öppnades mötet i den nya synodssalen med en inledningsbön och med Veni, Creator Spiritus och därefter läsningen ur Efesierbrevet 5 där Paulus uppmanar efesierna att vandra med kärlek:

“Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga”

”Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal – sådant passar sig inte – utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning – och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem –vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om.”

Vittnesbörd

Liksom de föregående dagarna gav ett övergreppsoffer sitt vittnesbörd:

"Jag känner mig som en tiggare vid slottsporten. En som tigger om sanning, rättvisa, ljus och allt jag får är tystnad och väldigt lite information, som jag måste dra egna slutsatser av. Jag är trött och helt slut. Det är som om man gömde sig bakom sina murar, sin värdighet och sina roller, som jag inte förstår mig på. Det gör mig ont, för att jag utsattes för övergrepp, för att de inte talar sanning och för att dem som borde vara sanningens och ljusets ministrar gömmer sig i mörkret.”

Bön

Efter en lång tystnad bad de samlade tillsammans:

“Helige Gud, Du har kallat oss till helighet och bjudit in oss som Din sannings vittnen till människorna. Du har upplyst oss med evangeliets ljus och vill att vi lever som ljusets barn. Vi ber Dig: Ge oss modet att säga sanningen och friheten att förkunna vårt ansvar. Rädda oss från frestelsen att neka brotten och gömma orättvisan och ge oss styrkan att börja om från början och att inte ge upp när synden och skulden förmörkar evangeliets ljus. Stärk vår tro till Din Son, som är den enda vägen, sanningen och livet. Lovat vare Hans namn i evighet”.

Tre relationer

Dagens program omfattar tre relationer. Den första behandlar en nigeriansk ordenssyster sr Veronica Openibo, generalsuperior vid Heliga Jesusbarnets gemenskap på temat “Vara tillgängliga: utsända i världen”. Hon talar om vikten av att aldrig mer gömma dessa handlingar av rädsla för att göra fel. Alltför ofta vill vi bevara lugnet tills stormen är över, men denna storm går inte över, säger hon och betonar att det handlar om deras trovärdighet.

I dagens andra relation reflekterar kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop av München och Freising och ordförande för Tysklands biskopskonferens, över temat “En öppen kommunitet av troende”. Han säger: “Nåbarhet och öppenhet kommer inte av sig själv. Det är ett ständigt engagemang som man även kan fullfölja genom expertishjälp utanför Kyrkan. Det avgörande är alltid det personliga beteendet hos dem arbetar i administrationen och dem som är ansvariga. I huvudsak är det fråga om hur långt man är villig att rättfärdiga sitt agerande med andra och i till viss del även att vara kontrollerad av andra.”

Den tredje relationen hålls på eftermiddagen av den mexikanska journalisten och vatikanisten Valentina Alazraki på temat “Kommunikation: till alla personer”. Hon talar om att det kan verka att hon och biskoparna och kardinalerna inte har mycket gemensamt, men att de i verkligheten delar något mycket avgörande: vi har alla en mamma. Hon själv är också mamma så hon representerar inte bara journalister i detta inlägg utan även mödrar, familjer och civilsamhället. Hon delar med sig av sin synvinkel och ger några praktiska råd.

Botgöring och mässa

Klockan 17.30 hålls botgöringsliturgin i Regia-salen och i morgon, klockan 9.30 söndagen 23 februari, avslutas mötet med mässa i samma sal.
 

Photogallery

Bilder från mötet om Skyddet av minderåriga i Kyrkan
23 februari 2019, 12:38