Sök

Kardinal Kevin Joseph Farrell Kardinal Kevin Joseph Farrell 

Påven har utsett kardinal Kevin Farrell till camerlengo

Påven Franciskus har utsett prefekten för den Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet kardinal Kevin Joseph Farrell till camerlengo, Roms kyrkas kammarherre.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En camerlengos uppgift är att temporärt ta hand om och administrera Heliga Stolen vid påvens bortgång. Kardinal Kevin Joseph Farrell tar nu vid efter kardinal Jean-Louis Tauran, som var påvens camerlengo mellan 20 december 2014 fram till sin död 5 juli 2018.

15 februari 2019, 09:30