Sök

Petersplatsen Petersplatsen 

Myndighet mot korruption vid Heliga Stolen

Påven lagstiftar nya stadgar för generalrevisorns kontor i Vatikanen och lyfter den till myndighet mot korruption.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det gäller paragraf 3 i den första artikeln om stadgar som ändras som trädde i kraft 2015 efter instiftandet av det ekonomiska rådet genom Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens från 24 februari 2014 genom vilket generalrevisorns kontor skapades. I artikeln läser man att detta kontor är en myndighet mot korruption enligt konventionen Merida, Förenta nationernas konvention mot korruption som antogs av generalförsamlingen 31 oktober 2003 och som Heliga Stolen är sluten till sedan 19 oktober 2016.

Chefredaktör för Vatican News Andrea Tornielli meddelar att påven signerade de nya stadgarna 21 januari och att de träder i kraft 16 februari 2019 och att dessa förstärker av revisorns funktioner. Revisor ad interim är Alessandro Cassinis Righini.

Full behörighet

I stadgarnas artikel 4 sedan 2015 anges det att revisorn “kan be institutioner och administrationer … all relevant finansiell information och dokumentation” medan detta nu är ändrat till: ”generalrevisorn begär och erhåller från institutioner och administrationer som granskas…” och har alltså rätt att utan hinder få tillgång till ”information och dokumentation av ekonomisk eller administrativ natur som är nödvändig för att färdigställa revisionen”. Kontoret har vidare behörigheten att utföra "all annan typ av revisionsförfarande som anses lämpligt under omständigheterna".

Skyldighet att rapportera eventuella brott

Efter utvärderingsverksamheten är revisorn skyldig att informera Ekonomirådet och Finansmyndigheten samt att rapportera all information om brott identifieras under arbetets gång, till Vatikanens domstol.
 

09 februari 2019, 13:26