Sök

kardinal John Henry Newman kardinal John Henry Newman  

John Henry Newman helgonförklaras

Saliga John Henry Newman är på väg mot helgonförklaring. På tisdagen godkände påven Franciskus det dekret som Helgonförklaringskongregationen presenterade honom, med 8 nya saliga och heliga och som fösta punkt läste man att ett mirakel tillskrivs Saliga John Henry Newmans förbön.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Miraklet som tillskrivs John Henry Newman är en gravid kvinnas oförklarliga medicinska tillfrisknande, i Chicago, Illinois. Hon led av livshotande komplikationer under graviditeten. Chicagos ärkestift utförde utredningen. Ännu är ett datum för helgonförklaringen inte fastställt, men troligtvis äger den rum under 2019.

Benedictus XVI:s ord under saligförklaringen

Det var påven Benedictus XVI som saligförklarade 1900-talets stora konvertit, i Birmingham, den 19 september 2010, under sitt historiska besök i Storbritannien. I hans predikan under saligförklaringen berömde Benedictus XVI Newmans engagemang för det intellektuella livet i kyrkans tjänst, såväl som hans pastorala iver och känslighet. "Den särskilda tjänst som den salige John Henry kallades till, involverade att tillämpa sitt skarpa intellekt och produktiva penna för att beröra många av de mest pressande ämnena idag.”

"Hans insikter om förhållandet mellan tro och förnuft, om den vitala platsen för religionen i det civiliserade samhället, och behovet av ett brett och omfattande utbildningssystem i England, fortsätter idag att inspirera och upplysa många över hela världen, fortsatte påven Benedictus XVI.

"Newman levde den djupt mänskliga kallelsen i prästämbetet i hans hängivna omsorg för folket i Birmingham under de år som han tillbringade i San Filippo Neris oratorium som han grundade i staden -  han besökte de sjuka och de fattiga, tröstade de bedrövade, och tog hand om fängelseintagna”.

Inför sin resa hade påven sagt: ”Denne store engelsman levde ett exemplariskt liv som präst, och genom sitt omfattande skrivande efterlämnade han ett varaktigt bidrag både till kyrkan och till samhället i sitt hemland liksom i många andra delar av världen. Jag hoppas och ber för att alltfler människor får ta del av hans vänliga visdom och inspireras av hans exempel på integritet och helighet i livet.”

Kardinal Josef Mindszentys - saligförklaras

Påven Franciskus godkände ytterliga ett helgon och 6 saliga, i dekretet på tisdagen, däribland Guds tjänare kardinal Josef Mindszentys heroiska dygder.  Mindszenty tjänstgjorde som ärkebiskop av Esztergom i 28 år, från 1945 till 1973, och motsatte sig beslutsamt både nazismens, fascismens och kommunismens intrång under hela sitt liv.

Mindszenty arresterades anklagad för konspiration 1948, och dömdes till livstids fängelse för förräderi och spionage i början av 1949. Efter att ha avtjänat nästan åtta år släpptes han under oktober 1956 i upproret mot kommunistregimen och återvände till Budapest, där han genast uttryckte stöd för de som gjorde uppror. Bara några dagar efter hans frisläppning anföll sovjetiska styrkor för att krossa upproret och Mindszenty sökte och mottog asyl vid den amerikanska ambassaden, där han tillbringade de kommande femton åren av sitt liv.

14 februari 2019, 09:42