Sök

Vatikanen Vatikanen 

En venezuelansk delegation togs emot i Vatikanen

En venezuelansk delegation togs emot i Vatikanen måndagen 11 februari av statssekreteraren kardinal Pietro Parolin som underströk påvens och Heliga Stolens oro för Venezuelas folk.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Heliga Stolens pressrum meddelar att statssekreteraren försäkrade påvens och Heliga Stolens närhet till det venezuelanska folket och främst till dem som lider. Han meddelade att påven är mycket orolig för situtionen i Venezuela och mån om en rättvis och fredlig lösning på krisen i landet i respekt för mänskliga rättigheter och i sökandet efter det gemensamma bästa för alla landets invånare och att man undviker blodsutgjutelse.

“Påven är mycket orolig för situtionen i Venezuela och mån om en rättvis och fredlig lösning på krisen i landet”

13 februari 2019, 08:39